Parkeringstillstånd

Det finns flera olika parkeringstillstånd. Här kan du läsa mer om var och hur de är giltiga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunen hyr inte ute några parkeringsplatser och kommuninvånare kan inte köpa någon form av boendeparkeringskort. Samtliga parkeringsplatser är allmänna och det är först till kvarn som gäller. 

Pendlarkort

Pendlarkortet är giltigt på Pendelparkeringen, Resecentrums och Folkets Parks parkeringar. Om du ofta parkerar din bil här, kan detta parkeringskort vara ett bra alternativ för dig. Pendlarkortet går endast att köpa via sms eller via appen EasyPark som ett digitalt tillstånd. Du behöver därför inte något parkeringskort eller någon dekal i bilen.

Läs mer om appen

Månadskort

Med månadskortet slipper du betala parkeringsavgift vid varje enskilt parkeringstillfälle på kommunal, allmän parkering utmed stadens gator såväl som på Kanaltorgets, Folkets parks, Norrelidsparkens, Resecentrums och Pendelparkeringens parkeringar. Eventuella angivna tidsbegränsningar gäller dock alltid. Månadskortet köper du via sms eller via appen EasyPark som ett digitalt tillstånd. Du behöver alltså vare sig något parkeringskort eller någon dekal i framrutan på din bil.

OBS! Månadskortet gäller inte på tomtmark eller på annan privat mark som är upplåten för parkering. Sådana parkeringsplatser känns igen genom att en skylt med ägarens namn alternativt övervakarens namn, jämte telefonnummer, finns uppsatt vid infarten till parkeringen. 

Observera att på gator där p-biljett krävs i centrala staden är det endast giltigt att parkera med en separat p-biljett, det vill säga en digital biljett i app eller en biljett från en biljettautomat. Här gäller alltså inte Månadskortet.

Läs mer om appen

Nyttoparkeringskort

Nyttoparkeringskortet är avsett för inredda arbetsfordon och är giltigt i förening med rätt inställd parkeringsskiva. Nyttokorten säljs inte som något digitalt tillstånd utan finns endast i form av ett fysiskt parkeringskort.

Ansökan om nyttoparkeringskort

Parkeringstillstånd för miljöfordon

Det finns också ett parkeringskort för fordon, som har drivmedlen biogas, etanol eller om det är en elhybrid.  

Ansökan om parkeringstillstånd för Miljöfordon

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Ansökan om parkeringstillstånd föt rörelsehindrad

Dispens för tillfällig parkering

Ansökan om dispens för tillfällig parkering

Digital parkeringstjänst i Trollhättan

Du kan välja att registrera din parkering med Easyparks APP eller via SMS. Vill du inte använda dig av en digital parkeringstjänst kan du också använda någon av parkeringsautomaterna. Detta gäller både på avgiftsfria platser i centrum med krav

Senast granskad 2023-06-15 av REBGUS