Parkeringstillstånd

Det finns flera olika parkeringstillstånd. Här kan du läsa mer om var och hur de är giltiga.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Kommunen hyr inte ute några parkeringsplatser och kommuninvånare kan inte köpa någon form av boendeparkeringskort. Samtliga parkeringsplatser är allmänna och det är först till kvarn som gäller. 

Pendlarkort

Pendlarkortet är giltigt på Resecentrums pendelparkering. Om du ofta parkerar din bil här, kan detta parkeringskort vara ett bra alternativ för dig. Pendlarkortet går endast att köpa via sms eller app hos någon av de leverantörer som kommunen har avtal med. För parkering på Trollhättans stads parkeringar tillkommer inga serviceavgifter utan du betalar bara parkeringsavgift.

Mobill, telefon: 010 207 80 30
Parkster, telefon: 0775 33 30 30
Flowbird, telefon: 010 601 75 00
EasyPark, telefon: 0770 11 22 00 - du behöver välja avtal Lokal Trollhättan för att undvika serviceavgifter. Kontakta Easypark för hjälp och mer information.
Electronic parking, telefon: 010 101 31 10      

Du behöver därför inte något parkeringskort eller någon dekal i bilen.

Nyttoparkeringskort

Nyttoparkeringskort finns i två olika kategorier. Kategori A är avsett för inredda arbetsfordon och kategori B är avsett för sjuk- och socialvårdande personal med fordon som används i sjukvård, hemtjänst eller socialvårdande uppgifter. Tillstånden är giltiga i förening med rätt inställd parkeringsskiva. Nyttokorten säljs inte som något digitalt tillstånd utan finns endast i form av ett fysiskt parkeringskort.

Ansökan om nyttoparkeringskort

Möjligheten att köpa månadskort har upphört från och med 1 januari 2024

Syftet med att tillhandahålla månadskort har från början varit att underlätta vid parkering så att man vid varje tillfälle inte behöver lösa biljett. Det underlättade särskilt på den tiden då det var vanligt att betala med mynt. Vitsen med kortet har med tiden minskat med användning av app som för de flesta är en lättanvänd lösning.

Parkeringstillstånd för miljöfordon har upphört från och med 1 januari 2024

Tidigare fanns parkeringskort för fordon som har drivmedlen biogas eller etanol eller drivs av el. Dessa parkeringstillstånd finns inte längre kvar och har upphört att gälla 2023-12-31.

 
 

Andra parkeringstillstånd

 
Ett ljusblått parkeringstillstånd för rörelsehindrad och en p-skiva med en vy från Trollhättan

Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Den som vill ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad kan göra det på två sätt, antingen skriftligt på en särskild blankett som tillhandahåll av kommunen eller via vår e-tjänst. Läkarintyg är en obligatorisk del av ansökan.

Bil med släpkärra med möbler och fyra personer som står runt bilen

Dispens för tillfällig parkering

Ska du flytta och behöver parkera nära för att kunna bära möbler och flyttkartonger? Då kan du ansöka om en dispens för att få parkera tillfälligt under längre tid än vad som är tillåtet på den aktuella gatan.

Senast granskad 2024-03-26 av JOSÅKEBEN