Taxor för kommunens parkeringskort

Här hittar du aktuella avgifter och taxor för kommunens parkeringskort.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 

Parkeringskort Tidsbegränsning Kostnad

Nyttoparkeringskort:
Endast för inredda arbetsfordon
(prövning görs av Gatu- och parkkontoret)

minst 1 månad
maximalt 1 år

282 kr/månad
3375 kr/år
Pendlarkort
(endast giltigt på resecentrums
pendelparkering)
30 dagar

300 kr/månad

Senast granskad 2024-01-04 av JOSÅKEBEN