Cykelparkering full med cyklar på Pendelparkeringen i Trollhättan

Parkering

Trollhättan erbjuder parkering utmed de flesta gator och på några större parkeringsytor centralt i staden. Parkering inom tättbebyggt område är generellt tillåtet i max 24 timmar.  

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Några generella parkeringsregler

Inom tättbebyggda områden i hela kommunen får man lov att parkera sitt fordon under maximalt 24 timmar i en följd på kommunal, allmän gata eller parkeringsyta om ingenting annat anges. Observera att det enligt Trafikförordningen inte är tillåtet att parkera i terräng. Alla ytor vid sidan av gator, vägar och anlagda parkeringsytor räknas som terräng. Dessa ytor kan därmed vara grus-, asfalt- eller grönytor.

Parkeringsregler för boende

För boende i Trollhättan gäller aktuell reglering på respektive gata och kommunal, allmän parkeringsyta. Det innebär att det inte är tillåtet att parkera sitt fordon på en gata längre tid än vad som föreskrivs på respektive gata. Det är aldrig tillåtet längre än 24 timmar. Det finns inte några särskilda boendeparkeringskort.

Illustration av ett p-vägmarke, en cykel och en bil

Parkeringsprogram

Kommunfullmäktige i Trollhättan beslutade den 7 mars 2017 att anta det av samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetade parkeringsprogrammet för Trollhättans Stad.

Digital betalparkeringstjänst i Trollhättan

Du kan välja att betala din parkeringsavgift via sms eller app på kommunens parkeringsplatser.

Flera parkeringsskivor med trollhättemotiv och som grupperats som en solfjäder

Område med parkeringsskiva

I centrum är det fri parkering med parkeringsskiva 30 minuter eller 1 timma beroende på vilken gata man parkerar på. Vad som gäller på respektive gata framgår av de vägmärken som är uppsatta på den aktuella platsen.

Parkeringstillstånd

Det finns flera olika parkeringstillstånd. Här kan du läsa mer om var och hur de är giltiga.

Relaterad information

Utskriftsvänlig karta över centralt belägna parkeringsplatser

Hitta parkeringsplatser på karta

På Transportstyrelsens hemsida kan du lära dig mer om olika vägmärkens betydelse enligt vägmärkesförordningen.

Transportstyrelsens hemsida

Senast granskad 2020-09-01 av KATLOO