Röda och blåa motorcyklar parkerade bredvid varandra

Parkering av MC, EU-moped klass I och moped klass II

Motorcykel och EU-moped klass I parkeras enligt samma regler och på samma parkeringsplatser som andra motorfordon. Parkeringavgift ska erläggas via sms eller app.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är inte tillåtet att parkera vare sig en motorcykel eller en EU-moped klass I på en cykelparkering eller på en gång- eller cykelbana. Det är alltså förbjudet att parkera motorcyklar och EU-mopeder klass I i allén utmed Kungsgatans gågata i Trollhättan.

Det är tillåtet att parkera flera tvåhjuliga fordon på en och samma parkeringsplats förutsatt att alla står inom markerad ruta. 

Moped klass II parkeras invid cykelställ eller på sådant sätt som är tillåtet för cykel.

Senast granskad 2023-05-31 av REBGUS