Parkering av MC, EU-moped klass I och moped klass II

Motorcykel och EU-moped klass I parkeras enligt samma regler och på samma parkeringsplatser som andra motorfordon. 

Person
TrafikingenjörYvonne Ström 0520-49 76 43
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Det är alltså inte tillåtet att parkera vare sig en motorcykel eller en EU-moped klass I på en cykelparkering eller på en gång- eller cykelbana. Därmed är det förbjudet att parkera motorcyklar och EU-mopeder klass I i allén utmed Kungsgatan i Trollhättan.

Det är tillåtet att parkera flera tvåhjuliga fordon i samma ruta så länge de står inom markerad parkeringsruta. 

I Trollhättan finns inte något krav på att vare sig motorcyklar eller EU-mopeder klass I (mopedbilar undantagna) ska betala någon parkeringsavgift. På parkeringsplatser där parkeringsskiva gäller behövs heller inte någon parkeringsskiva. Det är dock alltid viktigt att inte parkera sin motorcykel eller EU-moped klass I längre tid än vad som föreskrivs på den aktuella platsen.

Moped klass II parkeras invid cykelställ eller på sådant sätt som är tillåtet för cykel.

Senast granskad 2018-02-28 av Yvonne Ström