Illustration av ett p-vägmarke, en cykel och en bil

Parkeringsprogram

Kommunfullmäktige i Trollhättan beslutade den 7 mars 2017 att anta det av samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetade parkeringsprogrammet för Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Programmet beskriver hur Trollhättans Stad ska arbeta med parkeringsfrågor. Nedan under rubriken Relaterad information kan du läsa hela programmet.

Relaterad information

Parkeringsprogram

Senast granskad 2018-04-01 av FREALM