Illustration av ett p-vägmarke, en cykel och en bil

Parkeringsprogram

Kommunfullmäktige i Trollhättan beslutade den 7 mars 2017 att anta det av samhällsbyggnadsförvaltningen utarbetade parkeringsprogrammet för Trollhättans Stad.

Person
Projektledare/Utredare Andreas Emanuelsson 0520-49 74 28
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programmet beskriver hur Trollhättans Stad ska arbeta med parkeringsfrågor. Nedan under rubriken Relaterad information kan du läsa hela programmet.

Relaterad information

Parkeringsprogram

Senast granskad 2018-04-01 av fredrika.almqvist@trollhattan.se