Cykelparkering full med cyklar på Pendelparkeringen i Trollhättan

Parkering

Vi fasar ut p-skivan, här kan du läsa om de nya reglerna!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Nu fasar vi ut p-skivan i centrum

Från sommaren 2023 gäller inte längre p-skiva på gatorna i Trollhättans stadskärna. I stället ska du använda en p-biljett, antingen från en biljettautomat eller elektronisk biljett i app eller SMS (för närvarande EasyPark). Den avgiftsfria tiden är nu två timmar därefter måste du lämna plats åt andra besökare.

Biljettautomater för två timmars fri parkering finns i korsningarna Storgatan/Föreningsgatan, Österlånggatan/Spannmålsgatan och Trollgatan/Kungsgatan.

På platser där uppställningstiden är 30 minuter behöver du ingen biljett.

Skyltning

Så här ser skyltningen ut i centrum där det är två timmars avgiftsfri parkering.

Parkeringsskylt med tilläggsskiva, P-biljett 2 timmar, 9-19, (9-16)

I centrum finns också några platser med kortare uppställningstid än 2 timmar.

Här parkerar du utan p-biljett. I exemplet nedan får du parkera upp till 30 minuter.

Parkeringsskylt

Tilläggsskylt till parkering, 30 minuter

De nya reglerna gäller inom detta område:

Kartbild som med röd markering visar centrumområdet i Trollhättan.

Jag behöver stå längre tid än 2 timmar

Har du behov av att parkera längre tid än två timmar behöver du välja parkeringar med längre tillåten uppställningstid. Dessa finns på flera platser utanför centrumzonen. Det går också att parkera i något av parkeringshusen.  Skyltningen på platsen anger hur länge du får stå och om platsen är avgiftsbelagd.

Vad gäller på parkeringar med avgift?

Övriga parkeringsplatser som idag har avgift påverkas inte av den nya parkeringsregleringen.  

Varför då?

Vi vill ha många besökare i staden och det är därför viktigt att det finns lediga parkeringsplatser för de som kommer med bil. 
Trollhättans Stad väljer därför att lämna pappersskivor och i stället gå över till moderna digitala tjänster för att hantera parkering. För den som inte är så bekväm med telefon och APP kommer det även att finnas kvar parkeringsautomater på några platser. Genom att använda Telefon eller APP får du som parkerar en påminnelse om när parkeringen går ut.
Det blir också lättare för staden att följa hur parkeringarna används och informationen kan användas för att skapa bättre tillgänglighet till lediga platser för besökare till centrum.

Vad gäller på andra parkeringsplatser som har tidreglering men ligger utanför centrumzonen?

Parkeringsplatser utanför centrumzonen påverkas inte.

Här får du parkera men under angivna tider får du parkera högst 2 timmar i följd. Här behöver du inte någon parkeringsbiljett.

Tilläggsskylt till parkering, 2 tim, 9-19, (9-16)

Senast granskad 2023-06-15 av REBGUS