Slättbergsvägens entré

Slättbergsvägens korttids

Slättbergsvägens korttids erbjuder korttidsvistelse. Det finns tillgång till stora ytor och aktivitetsrum samt trädgård på innergårdar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vi samverkar genom teman för att ge barnen och ungdomarna stimulans och stöd för att utveckla resurser och utöka sitt sociala nätverk. Vi gör stimulerande, motiverande och roliga aktiviteter tillsammans utifrån intresse, behov och förutsättningar.

Relaterad information

Korttidsverksamheten på instagram

Senast granskad 2023-01-13 av JENMAR