Slättbergsvägens entré

Slättbergsvägens korttids

Slättbergsvägens korttids ligger i östra Trollhättan och har tillgång till stora ytor och aktivitetsrum samt trädgård på innergårdar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Slättbergsvägens korttids

 

Slättbergsvägens korttidsverksamhet riktar sig till vuxna personer som bor hemma och har en funktionsnedsättning. På Slättbergsvägen finns även en anpassad del för ungdomar med behov av ett mindre sammanhang. Insatsens syfte är rekreation och miljöombyte för de vuxna/ungdomarna och avlastning för vårdnadshavare/familj. Slättbergsvägen ligger i området Stavre och har närhet till grönområden. Verksamheten är tillgänglighetsanpassad och säker för ungdomarna/de vuxna att vistas i.

6 platser

Slättbergsvägen har sex platser totalt, fem platser för de vuxna samt en plats i den anpassade delen för ungdomar. Alla ungdomar/vuxna som kommer till verksamheten tilldelas ett eget rum med toalett och dusch under sina vistelser. I rummet finns det säng, skrivbord samt tv. Det finns anpassade gemensamma ytor för aktivitet och samvaro inomhus. Utomhus finns det mindre uteplatser för aktivitet och samvaro. Den främsta målsättningen på Slättbergsvägens korttids är att stärka och förbereda ungdomarna/de vuxna inför vuxenlivet.

Individanpassat stöd

Då ungdomarna/de vuxna vistas i verksamheten får de ett individpassat stöd där all omvårdnad och stimulans ingår. Delaktighet, självständighet, integritet, självbestämmande, frivillighet och möjlighet att leva som alla andra är värdeord som står i fokus i verksamheten.

Ansökan om korttidsvistelse

Det är hos biståndsenheten som man ansöker om korttidsvistelse. Det är också biståndsenheten som bedömer hur många tillfällen per år som barnet ska/får vistas på korttidsverksamheten.

Ansökan om korttidsvistelse

Verksamheten har personal dygnet runt då ungdomarna/de vuxna vistas där. Nattetid finns det en vaken personal och ibland en personal med sovande jour. Hur många personal som arbetar samtidigt styrs av de ungdomar/vuxna som vistas i verksamheten och deras behov av stöd och tillsyn.

Personalen på korttidverksamheten är i huvudsak utbildade stödassistenter. I verksamheten arbetar även en stödpedagog som har ett större pedagogiskt ansvar. En planerare ansvarar för att se till att personal finns på plats samt planerar vilka ungdomar/vuxna som vistas samtidigt i verksamheten. All personal har en specialpedagog att tillgå för att utveckla och planera innehåll och arbetssätt i verksamheten.

Då ungdomarna/de vuxna vistas i korttidsverksamheten serveras alla måltider som krävs för att de ska må gott. Slättbergsvägen får ett huvudmål varje dag levererad till sig, övriga måltider bereder verksamheten själva. Ungdomarna/de vuxna erbjuds att vara med i alla köksuppgifter som ett led i att förbereda sig inför vuxenlivet. Vi anpassar innehållet i måltiderna efter personernas behov. Vi individanpassar även miljön under måltiderna. Ungdomen/den vuxna kan välja att sitta själv och äta alternativt äta tillsammans med andra.

Alla aktiviteter på korttidsverksamheten är kostnadsfria. Det anordnas olika aktiviteter för ungdomarna/de vuxna då de vistas i verksamheten. Alla får i största möjliga mån vara delaktiga att önska aktiviteter. Mycket görs i själva verksamheten. Det anordnas olika temaevenemang. Exempelvis vid högtider, men även pyssel, spa, gaming och annat förekommer också.

Närområdet kring Slättbergsvägens korttids möjliggör aktiviteter i samhället, verksamheten kan även välja att delta vid arrangemang som sker centralt. På uteplatserna kan ungdomarna/de vuxna till exempel grilla eller spela olika trädgårdsspel. Verksamheten har också närhet till olika parker och naturområden att besöka. Vid vissa utvalda tillfällen kan aktivitet erbjudas så som bowling eller bio. Aktiviteterna sker inom Trollhättans stad och ska verksamheten åka någonstans sker det med kollektivtrafiken.

Ett socialpedagogiskt individanpassat arbetssätt genomsyrar verksamheten. Tillsammans med ungdomen/den vuxne och dess vårdnadshavare/företrädare skapas en genomförandeplan som beskriver vad för stöd som och vilka mål med insatsen personen har. Verksamheten strävar alltid att öka delaktighet, integritet, självständighet och självbestämmande för ungdomen/den vuxne. Bildstöd och AKK, alternativ kompletterande kommunikation är metoder som används i hög utsträckning. Lågaffektivt bemötande är ytterligare ett arbetssätt på Slättbergsvägens korttids.

 

Korttids på instagram

På instagram går det att följa vardagen för Trollhättans Stads korttidsverksamheter.

Korttids på instagram

 

Bilder från Slättbergsvägens korttids

Senast granskad 2024-02-07 av JONHJO