Från par till familj

Att bli förälder är en stor omställning i livet och det kan påverka relationen.
Vid besöket på Familjerådgivningen får ni som föräldrar prata om föräldralivet och relationen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vanliga frågor hos föräldrar:

 • Vi är föräldrar men också ett par, hur tar vi oss tid för varandra?
 • Vi missförstår varandra, tolkar det som sägs olika och når inte alltid fram med det vi vill säga. Hur ska vi kommunicera bättre?
 • Hur fördelar vi ansvaret?
 • Vi bråkar en del, det är dålig stämning. Hur gör vi för att det inte ska bli för hårda ord eller helt tyst?

Småbarnsår och familjeliv

Trötthet, brist på tid och upplevd stress är vanligt. Det gör att utmaningarna i vardagen ökar och då är det lätt att tappa bort varandra och att parrelationen glöms bort/inte vårdas. Man kan känna sig ensam och tro att andra klarar omställningen mycket bättre. Kanske har man olika förväntningar på hur föräldraskapet /familjelivet skulle bli.

Relationen till föräldrar, svärföräldrar, syskon och vänner påverkas också. Om det finns syskon, halvsyskon eller bonussyskon ska också deras reaktioner mötas och tas om hand.

Filmtips

Familjerådgivning/Att bli föräldrar: Första tiden. (Youtube)

Om kärlek/sex när barnet kommit (RFSL)

Lästips

 • Leva som föräldrar – om relationen till partnern, familjen och ursprungsfamiljen
Madeleine Cocozza, Gothia fortbildning 2016
 • Familjebygget
  Madeleine Cocozza, Carlssob bokförlag 2010
 • Din kompetenta familj
  Juul Jesper (2018). Bonnier Fakta.
 • Tillsammans
  Ett material som Göteborgs stads kommunala familjerådgivning har tagit fram i samarbete med program Jämlikt Göteborg och Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandsregionen. Ladda ned handledningen Tillsammans här! 

Boka tid med Familjerådgivningen

Använd vår e-tjänst för att boka en tid med oss eller ring oss! Telefon 0520-49 50 60 Telefontider: Tisdagar 8.30-10.00 samt torsdagar 13.30-15.00

Boka tid med Familjerådgivningen

Senast granskad 2024-03-18 av ANDGLE