Depression

Att man känner sig ledsen och nedstämd eller tillfälligt råkar i obalans är vanligt och händer alla människor. Det hör till livet. Men om man under en längre period upplever nedstämdhet, orkeslöshet och känslor av meningslöshet kan man ha fått en depression.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det kan finnas många olika orsaker till att man får en depression. Exempelvis kan stress som pågår länge och som man inte kan påverka och förluster eller konflikter med personer som man tycker är viktiga medföra att man blir deprimerad. Men ibland går det inte att peka på något särskilt som hänt innan man blev deprimerad. Det gäller särskilt om man har återkommande depressioner.

Knappt hälften av alla kvinnor och en fjärdedel av alla män i Sverige får någon gång i livet en depression som kan behöva behandlas.

Läs mer om depression

1177 om depression

Verksamheter för stöd och hjälp

Familj, barn och ungdom

Elevhälsan 

Mottagningsgruppen

Senast granskad 2024-01-31 av ANDGLE