Stöd till barn och ungdomar(2)

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Barn och ungdomar behöver råd, stöd och hjälp på olika sätt. Vi har många olika verksamheter som kan erbjuda stöd och hjälp till barn, ungdomar och unga vuxna.

Mer information och anmälan

Om du är intresserad av att anmäla dig eller veta mer om det stöd vi erbjuder kan du kontakta oss på Familjehuset via telefon eller mail, du kan också komma förbi och prata lite.

 
Besök oss:
Strömgatan 8

 
Ring oss:
0520-49 54 10

 

Stödgrupper och samtal

Det finns många olika stöd för dig beroende på hur du mår eller vilken situation du står i. Det kan till exempel vara att prata med andra ungdomar i grupp, eller att ensam träffa en socialsekreterare eller behandlare. 

Vi ger tips och idéer om vad som är bra att tänka på när man ska flytta till egen lägenhet. Förutom praktiska saker pratar vi också om osäkerheten och ensamheten som kan uppstå när man flyttar till eget boende.

Mer information, anmälan och registrering

Musslan är en gruppverksamhet för barn och ungdomar med en anhörig som har eller har haft ett missbruksproblem och/eller psykisk sjukdom.

Verksamheten är ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Trollhättan och socialtjänsten.

Gruppstarter

2023: Vecka 5, beroende på antal barn.
Tre grupper kommer att starta (lågstadium, mellanstadium och tonår). Inskrivningssamtal kommer att ske i mellandagarna fram till vecka 5.

Ge en gåva till Musslans arbete i Trollhättan

Plusgiro 11 85 74-3. Märk talongen till Musslan 2870.2642


Folder om Musslan

Läs mer om Musslan på Svenska kyrkans webbplats

Musslan på Facebook

Utifrån en nätverkskarta där relationer markeras funderar vi tillsammans över goda och mindre bra relationer. Vi pratar vidare om vilka rättigheter man har som människa och hur man sätter gränser gentemot andra.

Mer information, anmälan och registrering

Vi kan finnas med för att bryta hopplöshets- och uppgivenhetskänslor. Att förstå vilka tankar som styr de svåra känslorna och finna nya sätt att se på situationen är en god början till att må bättre.

Mer information, anmälan och registrering

Ställer dina impulser till det för dig? Vi ger hjälp att hitta andra sätt att reagera på, möjligheter att träna på alternativa sätt att hantera situationerna som ställer till det. Målet är att själv ta kontrollen och styra sina impulser.

Mer information, anmälan och registrering

Vi inleder med att träffa både barn och förälder tillsammans för att sen träffa barnet och prata om det som hänt samt känslor och reaktioner. Planer för att känna sig trygg och negativa känslor pratar vi också om.

Mer information, anmälan och registrering

Stödmottagningen för Unga Brottsutsatta (SMUB) vänder sig till unga personer under 21 år som blivit utsatta för brott i offentlig miljö, till exempel: misshandel, rån, hot och hatbrott på grund av etnicitet, könsidentitet eller sexuell läggning.SMUB vänder sig också till den anhöriga och de som blivit vittne till ett brott.

Vi som arbetar här är socionomer eller beteendevetare med lång erfarenhet av att möta och samtala med människor. Vi kräver inte att du gjort en polisanmälan för att komma till oss.

Vi erbjuder:

  • Samtal med dig som blivit utsatt.
  • Att prata om de känslor och reaktioner du upplever.
  • Samtal med dig som är förälder eller kamrat.
  • Samtal med dig som blivit vittne till ett brott.

Vi informerar om:

  • Kroppsliga och psykiska reaktioner.
  • Rättsprocessen.
  • Skadestånd och brottsskadeersättning.

Ring oss: Telefon:073-9014332

Mejla oss: smub@trollhattan.se

Du kan vara anonym!

Vi pratar om varför man begår brott och hur man kan tänka och göra istället. Andra viktiga teman är hur brott påverkar andra till exempel familjen eller den som blivit utsatt för brottet. Det finns många känslor kopplade till att begå brott, som skuld och skam. De känslorna pratar vi också om.

Mer information, anmälan och registrering

Vi pratar om vad som händer i kroppen och hjärnan vid droganvändning. Kommunikation inom familjen är ett viktigt tema samt vilken hjälp som finns att få. Vi tar också upp vad lagen säger.

Servicespåret kan också ges tillsammans med förälder.

Mer information, anmälan och registrering

 

Mer stöd och hjälp på nätet

Jourhavande kompis

Jourhavande kompis är en anonym stödchatt för dig upp till 25 år. Vi som bemannar chatten är inga psykologer eller experter, bara unga som finns för dig när du behöver prata!

Klicka här för att chatta med Jourhavande kompis

 

Sjukvårdsupplysningen 1177  


Om du eller någon anhörig blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska ring sjukvårdsupplysningen 1177. Sjukvårdsrådgivningen är öppet dygnet runt. Vid akuta fall ring alltid 112.


Telefon: 1177

Barnombudsmannen


Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen.

Brottsofferjouren


Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Dit kan man ringa och vara anonym om man vill och få stöd och information.
Telefon: 116 006 (gratis)

Till BRIS kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.
Telefon 116 111

BRIS

HBTQ-jouren

HBTQ-jouren finns för dig som identifierar dig som hbtq-person och som blivit utsatt för kränkningar, hot eller våld. Även anhöriga och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna att kontakta oss.

På Jagvillveta.se finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här får man också veta vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Jagvillveta.se/

Maskrosbarn


Maskrosbarn är en förening som arbetar med att stödja unga som lever eller har levt i familjer där det förekommer missbruk eller psykisk ohälsa. Maskrosbarn startades av två tjejer som själva har erfarenheter av förälder med missbruk och/eller psykisk sjukdom.

Tjej-jouren Eva


Tjejjouren Eva är en ideell förening som arbetar för att stötta och stärka unga tjejer. Hos oss är inga frågor för stora eller för små - vi lyssnar alltid när du behöver någon att prata med.

Tjejzonen 


Tjejzonen arbetar med att förebygga psykisk ohälsa hos flickor mellan 12 -25 år genom enskilda stödsamtal via våra chattar.

Ungdomsmottagning på nätet, UMO, är en webbplats för alla som är mellan 13 och 25 år. På UMO kan man hitta svar på sina frågor eller om man har oro kring kroppen, sex, alkohol och droger, hälsa, relationer och mycket annat.

UMO

Animation, glad kille i gul jacka och röd ryggsäck är ute och går. Bakgrunden är blå. Längst ner i höger hörn finns telefonnummer till Bris: 116111 samt hänvisning till hemsidan bris.se

Se filmen "Du är viktig", BRIS. En animerad film som enkelt berättar hur det går till när någon kontaktar BRIS, vem som svarar och vad man kan få hjälp med.

Se filmen på YouTube (öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2024-02-02 av ANDGLE