Bilden är en del av det digitala dendrosafarit. Ungefär en tredjedel av bilden utgör en lila platta med texten ”Dendrosafari”. Resterande del av bilden är ett fotografi på en kaukasisk vingnöt. Fotografiet är en närbild på ett skott. Skottet är uppskattningsvis tre centimeter långt. Det har grön botten med små gula prickar.

Pterocarya fraxinifolia - kaukasisk vingnöt

Träd nummer 6 hittar du på Spikön

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Naturligt förekommande i Kaukasus, Armenien och norra Iran. Kaukasisk vingnöt blir 15–20 meter hög, 12–15 meter bred och blir ofta flerstammig. Skjuter en stor del rotskott, vilket gör att den i längden kan bilda ett mindre bestånd. Hanhängena är korta, tjocka och gulgröna, och sitter på äldre skott. Honhängena sitter i spetsen på skotten och är långa, slanka och gröngula/ limegröna. Ihop med bladen inger trädet ett exotiskt uttryck. Eftersom släktet inte är giftigt och den kaukasiska vingnöten blir flerstammigt, passar den bra på till exempel lekplatser där den kan ge ett lekvärde.

Vår – intressanta knoppar som påminner om sälfenor
Sommar – honhängena med de vingade nötterna, bladen/ habitus
Höst – höstfärger i anonymt gröngult
Vinter – inget nämnvärt

Bilden är en del av det digitala dendrosafarit. Ungefär en tredjedel av bilden utgör en lila platta med texten ”Dendrosafari”. Resterande del av bilden är ett fotografi på en japansk zelkova. Trädet är litet och påminner om en björk. Trädets form är rakt och bladen är glesa.

Zelkova serrata 'Green Vase' - japansk zelkova

Träd nummer 7 hittar du i Bergslagsparken

Spikön och Mossberget

Spikön och Mossberget är en rad smala öar som ligger mitt i Trollhättekanal som binds samman av broar. Spikön och Mossberget är ett väldigt populärt promenad- och motionsstråk där vattnet alltid är nära, men också en plats för lek,

Senast granskad 2020-07-13 av CLASBEN