Bilden är en del av det digitala dendrosafarit. Ungefär en tredjedel av bilden utgör en lila platta med texten ”Dendrosafari”. Resterande del av bilden är ett fotografi på en guldbladig korstörne. Fotografiet är taget rakt upp mot trädets krona. I bild syns trädets bruna stam och de guldiga löven. Löven nästan lyser. I bakgrunden syns en klarblå himmel.

Gleditsia triacanthos 'Sunburst' - gulbladigt korstörne

Träd nummer 16 hittar du på Drottningtorget

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Korstörnets naturliga utbredning är östra USA. Det finns flertal namnsorter varav ’Sunburst’ är en gulbladig sådan. Den blir runt 6–10 meter hög och utvecklar en bred pyramidal krona runt 6–8 meter bred. Det gulbladiga kommer både på våren och hösten, och trädet har även gulvita blommor under sommaren, om än oansenlig. Skapar en vacker kontrast med sina gulaktiga blad mot andra växter. Under sensommaren då nya, gula blad utvecklas bildar det en fin kontrast mot de äldre, grönare bladen.

Vår – bladutspringet i gult
Sommar – kronverket med både redan utslagna, gröna blad och nyutvecklade, gula blad.
Höst – höstfärger i gyllengult
Vinter – inget nämnvärt

Bilden är en del av det digitala dendrosafarit. Ungefär en tredjedel av bilden utgör en lila platta med texten ”Dendrosafari”. Resterande del av bilden är ett fotografi på rödeken på Drottningtorget. Trädet är riktigt riktigt stort. Stammen är lång och trädets krona riktigt breder ut sig. Under trädet finns planteringar med olika sorters blommor i olika höjder. Runt trädets stam och planeringar kan man sitta. I bakgrunden syns fontänen Trollkällan.

Quercus rubra - rödek

Träd nummer 17 hittar du på Drottningtorget

Vy över Drottningtorget visar träd och vattenspel

Drottningtorget

Vårt nya, fina Drottningtorg är den centrala mötesplatsen där du kan njuta av prunkande planteringar, fontänen och vattenspelet i skuggan under det stora trädet sommartid.

Senast granskad 2021-05-31 av REBGUS