Bilden är en del av det digitala dendrosafarit. Ungefär en tredjedel av bilden utgör en lila platta med texten ”Dendrosafari”. Resterande del av bilden är ett fotografi på en turkisk trädhassel. Trädet är väldigt stort och grönt. Trädet är väldigt brett och ganska glest.

Corylus colurna - turkisk trädhassel

Träd nummer 1 hittar du på Karl Johans torg

Person
Landskapsingenjör Sebastian Runander 0520-49 53 50
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trädet är naturligt förekommande i området från Balkan, via norra Turkiet till norra Iran. Blir cirka 20 meter hög och får ofta en rak, genomgående stam med mer eller mindre horisontella grenar. Formen på äldre träd kan variera och ibland får den turkiska trädhasseln ett utseende som påminner om ”sparkbankseken”. Får ätbara hasselnötter som sitter i ludna bollar. Under sommaren, men även under vintern, ger den en tung beskuggning i och med att både lövverket och grenverket är tätt.

Vår – inget nämnvärt
Sommar – vackert habitus med sin pyramidala form
Höst – höstfärger i gulgrönt, frukt i ludna bollar
Vinter – vackert habitu

Bilden är en del av det digitala dendrosafarit. Ungefär en tredjedel av bilden utgör en lila platta med texten ”Dendrosafari”. Resterande del av bilden är ett fotografi på en magnolia blomma på nära håll. Längst ner mot roten är blomman mörkt rosa som sedan bleknar ut till i vitt.

Magnolia spp. - magnolia

Träd nummer 2 hittar du på Karl Johans torg

Bilden föreställer Karl Johans torg. I förgrunden syns en stor rabatt med flera olika sorters blommor i orange, gul, vitt och blått. I bakgrunden ser man statyn Den heliga Lågan och det gamla tingshuset.

Karl Johans torg

I folkmun kallas Karl Johans torg för Tårtan.

Senast granskad 2020-06-22 av Clara Bengtsson