Hus

Alingsåker etapp 1

Försäljning av villatomter i detta området är avslutad.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Närhet till både den centrala staden, skog och natur. Och intill fina strövområde samt motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

Fördelningen av områdets fyra tomter är avslutad. Vi tar inte emot några nya intresserade köpare.
Om det blir tomter kvar i området kommer ett beslut om en ny försäljningsomgång troligtvis tas under hösten 2020. Information inför en eventuell försäljning kommer att skickas ut via e-post till samtliga huvudsökande som står registrerade med korrekta uppgifter i tomtkön. Samma information kommer även att publiceras på dessa sidor.

 

Tidplan för tomtköparna i den avslutade fördelningen

Visning

Onsdagen den 11 mars 2020 kl 15.00 - 17.00

Vill ni köpa en tomt?

För att vara med på fördelningen av tomter, måste ni göra en rangordning av tomter, i e-tjänsten Tomtkön. Ni kan inte ändra på en inskickad rangordningslista, däremot kan ni skicka in fler. Om fler rangordningslistor har skickats in, gäller den som är sist inskickad. Möjligheten att rangordna är öppen under perioden 11 - 31 mars 2020.
Vi skickar alltid en bekräftelse till er e-postadress när vi har mottagit er ansökan. Om ni inte har fått någon bekräftelse inom 24 timmar vill vi att ni kontaktar oss.

Fördelning

Alla som via e-tjänsten har skickat in en rangordning av tomter, kommer att kontaktas via telefon, i turordning efter hur lång tid man har stått i tomtkön. Om ni blir erbjuden en tomt, erbjuds endast ert högst rangordnade alternativ som fortfarande finns kvar. OBS! För att ni inte ska mista ett eventuellt erbjudande om tomt är det mycket viktigt att ni går att nå under perioden 3 – 30 april 2020, på de telefonuppgifter ni uppger i e-tjänsten.

Informationsmöte

Under rådande omständigheter med coronavirusinfektionen Covid -19 kommer det planerade informationsmötet tisdag den 12 maj  att ställas in. Köpehandlingar och kartor m.m. som skulle ha delats ut under mötet kommer istället skickas till tomtköparna.

Ingångna avtal

Senast den 26 maj 2020 ska alla köpehandlingar vara returnerade till oss.

Handpenning

En faktura på 40 000 kronor kommer att skickas när köpehandlingarna har inkommit.

Bygglovsansökan

Ska vara inlämnad senast 30 november 2020.

Slutbetalning av tomt

En faktura på resterande köpeskilling kommer att skickas när bygglovet är beviljat.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov. Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning senast två år efter tillträdesdagen. Fastigheten får inte överlåtas utan Trollhättans Stads medgivande förrän efter två år från tillträdesdagen.

 

Platskarta, AlingsåkerPlatskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

 

Tomtkarta, Alingsåker

Alingsåker etapp 1 och 2.jpg

Priset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

 
Tomter Area Pris
Hunden 3 1153 kvm 536 204 kronor
Hunden 5 1004 kvm 501 848 kronor
Nymfparakiten 1  934 kvm 494 288 kronor
Papegojan 1  937 kvm 494 862 kronor

 

Senast granskad 2020-07-07 av Clara B