Hus

Alingsåker etapp 1

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi tomten Hunden 3.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Närhet till både den centrala staden, skog och natur. Och intill fina strövområde samt motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

I etapp 1 finns bara tomten Hunden 3 kvar. Denna tomt har tidigare erbjudits tomtkön och säljs omgående enligt nedan angiven turordning enligt tidplan.


I etapp 2 startar vi den 6 september försäljningen av en ny framtagen tomt Hunden 7 samt finns två tomter som tidigare har tillhört förturskön, men som nu säljs via tomtkön. Vilken tidplan som gäller för dessa tomter som inte tidigare har erbjudits tomtkön finner ni på sidan för Alingsåker etapp 2.

Turordning enligt tidplan.

1. Anmälan för att köpa en tomt

För att delta i fördelningen av tomten Hunden 3, går ni i e-tjänsten tomtkön och skickar in en anmälan om rangordning. 

2. Fördelning

När ett område redan har erbjudits till tomtkön vid ett tidigare tillfälle, sker fördelningen av tomter enligt principen "först till kvarn". Det innebär att den som först har skickat in en rangordning kommer att erbjudas tomten. 

3. Ingångna avtal

Köpehandlingar skickas till kunden som skriver under returnerar.

4. Handpenning

Faktura på handpenning betalas.

5. Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

6. Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

7. Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska lämnas in.

8. Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat.

9. Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

10. Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare senast sex månader efter tillträdesdagen.

11. Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

12. Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov.
Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning inom två år från tillträdesdagen.
Fastigheten får inte överlåtas utan Trollhättans Stads medgivande förrän efter två år från tillträdesdagen.

Platskarta, AlingsåkerPlatskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2

alingsåker 210201.jpgPriset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

 
Tomter Area Pris Status
Hunden 3 1153 kvm 536 204 kronor Finns till försäljning

 

Senast granskad 2022-08-25 av ULRKUL