Hus

Alingsåker etapp 1

Via Trollhättans Stads tomtkö, kommer vi 1 september sälja en tomt i etapp 1.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Hållbart samhälle Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Hållbart samhälle

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Närhet till både den centrala staden, skog och natur. Och intill fina strövområde samt motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

Efter senaste försäljningen under våren 2021 har vi fått tillbaka en tomt i etapp 1. Information om hur försäljningen kommer att gå till återkommer vi med här i slutet av augusti. 

Tidplan för försäljning med start under våren 2021.

Visning

Vid denna försäljningen har det på grund av Covid 19 inte varit någon visning.

Vill ni köpa en tomt?

För att delta i fördelningen av tomterna i samband med försäljningsstarten måste man via e-tjänsten skickat in en rangordning av tomter under perioden 1-14 mars 2021.

Fördelning

Fördelningen av tomter enligt de rangordningar som har skickats in, avslutades den 9 april 2021. Efter fördelningen fanns tomten Hunden 3 i etapp 1 kvar. 

Informationsmöte

På grund av Covid -19 kommer vi inte ha något informationsmöte. De som har fått ett erbjudande om en tomt och tackat ja, kommer den den 23 april 2021 istället via e-post få filmer med information från energirådgivare, bygglovshandläggare, konsumentkontoret och Trollhättans Energi AB med flera. Och via post skickas köpehandlingar, kartor och kontaktuppgifter till era framtida grannar med mera.

Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade senast 7 maj 2021.

Handpenning

Faktura på 40 000 kronor ska vara betald senast 30 maj 2021.

Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad senast 31 oktober 2021.

Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat.

Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare efter tillträdesdagen.

Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov. Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning inom två år från tillträdesdagen. Fastigheten får inte överlåtas utan Trollhättans Stads medgivande förrän efter två år från tillträdesdagen.

Platskarta, AlingsåkerPlatskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2

alingsåker 210201.jpgPriset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

 
Tomter Area Pris Status
Hunden 3 1153 kvm 536 204 kronor Finns till försäljning från 1 september

 

Senast granskad 2021-06-17 av Ulrica Kullander