Hus

Alingsåker etapp 1

Via Trollhättans Stads tomtkö, säljer vi den sista kvarvarande tomten i etapp 1, med start 1 mars 2021.

Person
Exploateringshandläggare Ulrica Kullander 0520-497903 (telefontid kl. 10,30-11,30)
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Karta över Alingsåker i förhållande till staden

Alingsåker ligger i en eftertraktad del av staden söder om stadsdelen Lextorp. Närhet till både den centrala staden, skog och natur. Och intill fina strövområde samt motionsspår.

Avstånd

  • Riksväg 45, 1 min
  • Centrum, 4,5 km
  • Motionsspår i direkt anslutning till området
  • Gångtunnel och bro över till Sylte center med vårdcentral, tandvård, bibliotek, kiosk, pizzeria och mataffär. 
  • Bussförbindelser, 2 minuter, 2 hållplatser, linje 24.
  • 9-håls golfbana, 1 km.

För barnfamiljer

Det finns förskola och skola upp till åk 9 i det närbelägna Sylte.

Försäljning

Försäljning av den sista kvarvarande tomten i etapp 1 startar 1 mars 2021. Information skickas ut via e-post till samtliga huvudsökande som står registrerade med korrekta uppgifter i tomtkön. Samma information kommer även att publiceras på dessa sidor.

Tidplan - Alingsåker etapp 1 och 2

Visning

Vid denna försäljningen kommer vi inte att ha någon visning.

Vill ni köpa en tomt?

För att vara med på fördelningen av tomter, måste ni skicka in en rangordning av tomter. Detta gör ni i e-tjänsten tomtkön. Ni kan inte ändra på en inskickad rangordning, däremot kan ni skicka in fler under den angivna rangordningsperioden. Om fler rangordningar har skickats in, gäller den som är sist inskickad. Vi skickar en bekräftelse till er e-post när vi har mottagit er rangordning. Om ni inte har fått någon bekräftelse inom 24 timmar vill vi att ni kontaktar oss. Möjligheten att rangordna tomter är öppen under perioden 1 - 14 mars 2021.

Fördelning

Alla som via e-tjänsten har skickat in en rangordning av tomter kommer att i turordning efter hur lång tid man har stått i tomtkön, kontaktas via telefon under perioden 15 mars - 9 april 2021. Om ni blir erbjuden en tomt, erbjuds endast ert högst rangordnade alternativ som fortfarande finns kvar, när vi kommer till er plats i kön. OBS! För att ni inte ska mista ett eventuellt erbjudande om tomt är det mycket viktigt att ni går att nå under fördelningsperioden, på de telefonnummer ni har uppgett i e-tjänsten.

Informationsmöte

Under rådande omständigheter med Covid -19 kommer vi inte ha något informationsmöte. De som har fått ett erbjudande om en tomt och tackat ja, kommer den den 23 april 2021 istället via e-post få filmer med information från energirådgivare, bygglovshandläggare, konsumentkontoret och Trollhättans Energi AB med flera. Och via post skickas köpehandlingar, kartor och kontaktuppgifter till era framtida grannar med mera.

Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade senast 7 maj 2021.

Handpenning

Faktura på 40 000 kronor ska vara betald senast 30 maj 2021.

Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad senast 31 oktober 2021.

Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat.

Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare efter tillträdesdagen.

Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov. Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning inom två år från tillträdesdagen. Fastigheten får inte överlåtas utan Trollhättans Stads medgivande förrän efter två år från tillträdesdagen.

Platskarta, AlingsåkerPlatskarta Alingsåker Anpassad storlek 20191024.JPG

Tomtkarta, Alingsåker etapp 1 och 2

alingsåker 210201.jpgPriset för en tomt i detta område är inklusive anslutningsavgift för vatten och avlopp.

 
Tomter Area Pris
Hunden 3 1153 kvm 536 204 kronor

 

Senast granskad 2021-03-01 av Ulrica Kullander