Hälso- och friskvård

I Trollhättan finns ett antal motionsaktiviteter för dig som student.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Friskvård och motion

Förutom friluftsliv, finns även anläggningar som erbjuder exempelvis bad- och gymmöjligheter. Staden har också ett antal idrottsföreningar och idrottsanläggningar för dig som gillar idrott.

 Idrott, motion och friluftsliv i Trollhättan
Simhallar och badhus
Hallar och idrottsanläggningar

Studenthälsa

Studenthälsan vid Högskolan Väst har en psykolog anställd som du som student kan kontakta under studietiden. Även en präst och diakon finns som stöd för dig.
Läs mer på Studenthälsan, Högskolan Väst

På Previa har du som student möjlighet att kontakta sjukgymnast samt hälsocoach.
Läs mer på Previas hemsida

Senast granskad 2018-05-31 av KATLOO