Tre barn som leker med ett traktordäck

Studerande med barn

Har Du barn och studerar heltid? Nedan finns tips och länkar för att göra din studietid enklare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Har du barn och studerar heltid så finns möjlighet att  få avgiftsfri barnomsorg! Avgift för barnomsorg beräknas på hushållets inkomst. Om båda föräldrarna i hushållet studerar heltid och inte har någon annan inkomst erbjuds barnen avgiftsfri plats på förskola, familje- daghem eller fritidshem.

Trollhättans Stad erbjuder en sådan placering när behov uppstår och senast inom fyra månader.

Alla 4-5-åringar erbjuds avgiftsfri allmän förskola tre timmar per dag eller 15 timmar från och med 1 augusti det år de fyller fyra år.

Vybild över hustak i Trollhättan

Hitta bostad

I Trollhättan finns ingen bostadsförmedling med gemensam bostadskö. För dig som söker bostad har vi istället listat fastighetsägare nedan.  Vi har också bostadsgaranti för studenter på Högskolan Väst. Mer om denna kan du läsa under "Studentbostäder".

barn

Barnomsorg - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kunskapsäventyret börjar i förskolan! Vi erbjuder förskola och barnomsorg till ditt barn från det att barnet fyllt ett år. Med barnomsorg menar vi förskola och skolbarnsomsorg. Du kan välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi.

Senast granskad 2018-05-31 av KATLOO