Campus Högskolan Väst

Campus i Trollhättan

I centrala Trollhättan ligger Högskolan Väst samlat. Viss verksamhet finns också i det sprudlande, nytänkande näringslivsnavet Innovatum.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På campusområdet mittemot Drottningtorget finns Studenternas Hus där Studentkåren vid Högskolan Väst bedriver sin verksamhet. Här finns även Högskolan Västs bibliotek, studentbokhandel, restaurang Västan, samt Centralcaféet. Vid högskolan studerar nästan 11 000 studenter, varav 4000 är distansstudenter.

Kunskapens träd finns framför högskolans huvudentré och planterades vid invigningen av det samlade campuset. Vid hus E/F på högskolan finns konstverket ”Svävande planeter” att beskåda. Vid entrén till E-huset på Högskolan Väst finns ”Mystiska stjärnor” i torgytan.

Vi önskar dig en givande studietid vid Högskolan Väst.

Historia i korthet

 • 1990 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla etableras.
 • 1994 Antalet studenter överstiger 2000.
 • 1999 Antalet studenter är nu över 5000.
 • 2000 Hälsohögskolan Väst blir en del av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.
 • 2003 HTU:s styrelse beslutar att högskolan skall samlas vid ett campus. 10 000 studenter studerar vid Högskolan.
 • 2004 Högskolans styrelse beslutar att det samlade campuset skall ligga i Trollhättan.
 • 2006 Högskolan i Trollhättan/Uddevalla byter namn till Högskolan Väst. Byggnation för det samlade campuset inleds.
 • 2007 Etapp I på nya Högskolan Väst är klart och den verksamhet som funnits i Uddevalla flyttar in till höstterminen.
 • 2008 Nya campus Trollhättan står klart verksamheten som tidigare funnits i Vänersborg flyttar in. Det samlade campus invigs under två dagar i september.
 • 2010 Högskolan Väst fyller 20 år.
 • 2014 Trollhättan får utmärkelsen Årets Studentstad av Sveriges Förenade Studentkår (SFS)
Vybild över hustak i Trollhättan

Hitta bostad

I Trollhättan finns ingen bostadsförmedling med gemensam bostadskö. För dig som söker bostad har vi istället listat fastighetsägare nedan.  Vi har också bostadsgaranti för studenter på Högskolan Väst. Mer om denna kan du läsa under "Studentbostäder".

Ett gäng cyklister i stadsmiljö

Cykling och cykelvägar

Om du väljer att cykla de gånger du inte ska åka så långt, bidrar du till att Trollhättan får renare luft och att bullernivån från trafiken minskar. Du får dessutom bättre hälsa och ekonomi när du väljer att cykla istället för att åka bil.

Senast granskad 2022-02-15 av JOSÅKEBEN