Bostadsgaranti

Garantin innebär att studenter ska bli erbjudna en permanent bostad senast 30 dagar efter ansökan. Söker du bostad kan du vända dig till vårt kommunala bostadsbolag Eidar.

Person
Kommunikationschef Vivian Komstadius 0520-495929 0733-489969
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Trollhättan är en av få universitets- och högskolestäder som kan erbjuda bostäder till nya studenter i princip varje år sedan granskningen startade. Läs årets rapport:

SFS Bostadsrapport 2019

Vi har ett väl fungerande samarbete med Studentkåren vid Högskolan Väst och det kommunala fastighetsbolaget AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

Senast granskad 2019-08-26 av Vivian Komstadius