Bostadsgaranti

Garantin innebär att studenter ska bli erbjudna en permanent bostad senast 30 dagar efter ansökan. Söker du bostad kan du vända dig till vårt kommunala bostadsbolag Eidar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen i landets studentstäder inför höstens terminsstart. Trollhättan är en av få universitets- och högskolestäder som kan erbjuda bostäder till nya studenter i princip varje år sedan granskningen startade. Läs årets rapport:

SFS Bostadsrapport 2019

Vi har ett väl fungerande samarbete med Studentkåren vid Högskolan Väst och det kommunala fastighetsbolaget AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag.

Senast granskad 2019-08-26 av VIVKOM