Elever vid skolbänk

Likvärdig undervisning för alla elever

Undervisningen i Trollhättans Stads skolor är resultatet av lärares och rektorers analys av elevernas resultat och behov.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I den här filmen får du en inblick i hur utbildningsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete genererar en likvärdig undervisning av hög kvalitet i klassrum och skolor runt om i Trollhättans Stad.

Se filmen på Vimeo 

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO