Undervisning i förskolan - "Språk är makt"

Förskolan är första steget i det svenska utbildningsväsendet. I Trollhättans Stads förskolor arbetar förskollärare och rektorer med analys av barnens resultat och behov, och anpassar utbildningen för att alla barn ska få likvärdiga möjligheter att utveckla sina kunskaper och förmågor.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

I den här filmen får du en inblick i hur förskollärare och rektorer arbetar med systematisk analys av sin undervisning och barnens behov, för att skapa en språkutvecklande undervisning som gynnar alla barn. 

Se filmen på Vimeo 

Senast granskad 2024-05-23 av HANSJO