Förhållningsregler för trygghetsvandrare

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bakgrund och syfte

Trygghet och säkerhet är centrala värden för vår livskvalitet. Därför är det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet ett prioriterat verksamhetsområde i Trollhättan. Arbetet utgår från alla människors behov av trygghet. Begreppet trygghet har emellertid olika innebörd för varje individ och alla invånare i Trollhättan har ett ansvar att arbeta för allas gemensamma trygghet.

Att trygghetsvandra skapar ett naturligt och socialt kontaktnät mellan vuxna samt mellan vuxna och ungdomar. Det är viktigt att man som medmänniska bryr sig och vågar ta steget till en tryggare tillvaro. Syftet med att trygghetsvandra är att vara en vuxen förebild och att vara ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Då medverkar vi till att förebygga drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse. Samarbete sker med bland annat polis och socialtjänst.

Förhållningsregler och rekommendationer


Västarna är inköpta av Trollhättans Stad för att användas vid trygghetsvandring. Västarna är inte personliga och lånas endast ut till personer som undertecknat förhållningsreglerna. Vill man avsluta som trygghetsvandrare ska västen återlämnas.

Västen får endast användas vid organiserad trygghetsvandring och inte för privat bruk. Trygghetsvandrare går alltid ut i grupper om minst två personer. Undantagsfall vid transport med kollektivtrafiken till och från en trygghetsvandring.

Trygghetsvandring bör ske minst två gånger per år.

De personer som trygghetsvandrar ska ha genomgått den utbildning som Trollhättans Stad erbjuder. I utbildningen ingår information från polis och räddningstjänst mm. För att få genomgå utbildningen måste man vara över 18 år och kunna kommunicera på svenska.

  • De personer som trygghetsvandrar ska ha genomgått den utbildning som Trollhättans Stad erbjuder. I utbildningen ingår information från polis och räddningstjänst mm. För att få genomgå utbildningen måste man vara över 18 år och kunna kommunicera på svenska.

  • Ingen som bär trygghetsvandrarvästen får eller skall uppfattas som någon väktare, lagens förlängda arm eller medborgargarde.

  • Ingrip inte eller gå in i situationer som känns osäkra.

  • Var synliga, observera och tillkalla hjälp om det är nödvändigt.

  • Respektera, lyssna på och prata med ungdomarna, agera rådgivande inom ramen för sunt förnuft.

  • Efter avslutad trygghetsvandring avrapporteras kort i den slutna Facebookgruppen: tid, plats, deltagare, allmänt intryck av kvällen osv. Vid speciella händelser och eventuella frågor rapporteras via kontaktperson till samordnaren.

  • Eftersom du är representant för Trollhättans Stad bör kontakter med media i första hand gå via samordnaren. Men man har alltid rätt att uttala sig som privatperson och då bör det klart framgå.

  • Information som erhållits i förtroende ska ej föras vidare om det kan skada tredje man.

  • Hjälp gärna till med första förband och telefonsamtal efter hjälp.

  • Jag har läst och förstått innebörden av ovanstående regler och förbinder mig att följa dem då jag deltar i trygghetsvandring.


Vi frågor eller ytterligare information, kontakta gärna:
Johanna Winqvist, samordnare trygghetsvandrare, johanna.c.winqvist@trollhattan.se 0520-49 79 77

Senast granskad 2023-06-20 av JOADEBLA