Bilden är ett fotografi över ett gungdjur som är blått. I bakgrunden syns ett parkbord och en gungställning i rött.

Lekplatsen i Kronomossen

Lekplats Kronomossen är en liten lekplats som är placerad i ett villaområde. Omgivningen runt lekplatsen är grön med buskar och björk.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lekutrustning

  • Gungställning med två platser varav en för små barn
  • Två gungdjur

Övrig utrustning

  • Ett parkbord

Målgrupp

  • 0-6 år

Tillgänglighet

  • Vägen dit: Grusgång bredvid lekplatsen men en träsarg omger sandytorna
  • Underlag: Sand
  • Belysning: Nej
  • Sittplatser: Ja 

Hitta hit

Kronomossen - Kartportalen

Lekplatser i Karlstorp

Karlstorp ligger strax söder om centrum. Merparten av bebyggelsen är från första halvan av 1960-talet. Tidigare låg lasarettet i det här området. I Karlstorp finns två kommunala lekplatser.

Tjej som åker rutschkana ur en val i Vattenkraftens lekplats, blå ruta med text "lekplatser i Trollhättan"

Lista över lekplatser i Trollhättan

Här hittar du alla lekplatser som finns i Trollhättan. Navigera dig genom kartan eller gå in på de olika stadsdelarna i Trollhättan för att hitta lekplatsen du söker.

Senast granskad 2021-02-24 av EVEEOLS