Foto över byggarbetsplatsen. Skylten med Skrotnisse och texten "Ursäkta röran" i förgrunden.

Skrotnisses lekplats börjar ta form

Ursäkta röran! Det hälsar Skrotnisse på skylten som står placerad i området där hans lekplats skall ligga. Arbetet med Skrotnisses lekplats är i full gång på Spikön. Häng med på en tjuvkik bakom staketen som omger den framtida lekplatsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Arbetet med förberedelserna för Skrotnisses lekplats på Spikön är i full gång. Här arbetar man på oavsett väderlek. Invigningen av lekplatsen är mindre än en månad bort och det är mycket som skall hinnas med innan dess. 

Arbetet på Spikön började redan i vintras. Då schaktade man upp ytan till lekplatsen och undersökte markförhållandena. Man fick röja bort vissa träd och buskar för att ge plats till lekplatsen. Sedan började arbetet med att höjdsätta lekplatsen för att undvika framtida vattenansamlingar.

Nu är alla lekredskap färdiga och man arbetar med att förbereda marken på Spikön för att få alla redskap och byggnader på plats. 

– Det är lite jobb med att få alla mått att matcha. Marken måste vara exakt förberedd så lekredskapen hamnar rätt och att allt blir säkert. Det är viktigt att det är en bra dialog mellan de som arbetar med markförhållandena och de som har gjort lekredskapen för att få ihop allt, säger Drazen Kendez som är projektledare för Skrotnisses lekplats.

Det kommunala bolaget Tomt AB har gjort de flesta lekredskapen och det är Produktion och service som jobbar under Kommunstyrelsens förvaltning som arbetar med markförberedelserna.

Hangaren är den första byggnaden som är utplacerad i lekplatsen. I dag ser man över markarbetet för flygplanshybriden (blandning av en bil och ett plan) som skall stå placerad framför hangaren. Hybriden är ett av få lekredskap som tillverkats utanför Trollhättan och den skall levereras till lekplatsen inom kort. 

Ytan för labyrinten står klar och inom kort kommer även labyrinten vara uppmonterad. Man håller på att förbereda mittenytan i lekplatsen där bland annat Nissestugan, verkstaden och skrotscenen skall stå. Dessa kommer att placeras på en upphöjning med en lutande uppgång och med en liten stenmur runt omkring. 

Under maj månad fortsätter arbetet med att få alla lekredskap på plats. Sedan väntar jobbet med underlaget som skall bestå av konstgräs, gummi och en del stenplattor. 

Lekplatsen skall stå klar för invigning den 6 juni. Då ser vi fram emot att möta många människor som vill hälsa på Skrotnisse och hans vänner på Spikön!

Till Skrotnisses huvudsida

Senast granskad 2015-05-12 av JOSÅKEBEN