Arkitekturpris

Samhällsbyggnadsnämnden utser varje år en arkitekturpristagare i Trollhättan. Priset är avsett att väcka intresse för och öka medvetandet om värdet av god byggnadskonst. Det kan delas ut för ny- eller ombyggnad och skall avse byggnadsverk färdigställda i Trollhättans kommun under kalenderåret före utdelningsåret.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Två foton av Bokhållaren 5

Pristagare 2023

Restaurering och återställande av privat villa, Bokhållaren 5, Hjulkvarn.

Pristagare år 2022

Komplementbyggnad privat villa, Riddarsporren 2

Pristagare år 2021

Tillbyggnad enbostadshus, Mullbärsträdet 4, Torsred.

Fridaskolan Trollhättan, glastak och stor scen, Ljussalen

Pristagare år 2020

Ombyggnad, Fridaskolan, Idrottsvägen 26.

Solen står över taket på förskolan Stämporten och vi ser denna vackra träbyggnad med foder till fönster och dörrar i rött och gult.

Pristagare år 2019

Nybyggnad, förskolan Stämporten, Hörngatan 50.

Bild på kontorslokal Nohab 6, Innovatum.

Pristagare år 2018

Nybyggnad av kontorslokaler, Nohab 6.

Entrén till Götalundens kyrka, glasad och med dekorativ tegelvägg och kors.

Pristagare år 2016

Tillbyggnad av Götalundens Kyrka.

Hörn av tillbyggnaden i cortenstål med synliga skruvar, bredvid står ett träd som börjar växla till vackra höstfärger.

Pristagare år 2015

Tillbyggnad av enbostadshus, Magne 1, Strömslund.

foto visar byggnaden på Spikön

Hedersomnämnande 2014

Inget Årets pris men ett Hedersomnämnande till en nybyggnad av servicebyggnad Olidan 3:2/Spikön

foto N3

Pristagare år 2012

Nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning till Ungdomens Hus - N3.

Sammanfogad bild med Nova Arena till vänster och kyrkans hus till höger.

Två hedersom-nämnanden 2011

Inget Årets pris men två Hedersomnämnanden till ombyggnad av Industrihall Nohab 1, Byggnad 88 samt om- och tillbyggnad av Kyrkans hus Älvkvarnen 6.

foto Åker

Pristagare år 2010

Nybyggnad av trafikledningscentral

Foto Innovatum

Pristagare år 2009

Ombyggnad för Innovatum teknikpark, Nohab 2, byggnad 73 

Foto Högbo

Pristagare år 2008

Nybyggnad av bostadshus i kv Högbo 1 

foto Rosen

Pristagare år 2007

Renovering av enbostadshus i Skoftebyn, Rosen 4

foto Fors

Pristagare år 2006

Villa Missionshuset i Sjuntorp, Fors 2:74 

foto Näcken

Pristagare år 2005

Nybyggnad flerbostadshus på Strandgatan, Näcken 11 

Nohab byggnad 31

Pristagare år 2004

Ombyggnad för Innovatum teknikpark, Nohab 2, byggnad 73 

Bilden visar husets ljust gula fasad med både puts och trä som skapar en härlig kontrast.

Pristagare år 2003

Nytt bostadshus på Skogshöjden, Stenbrottet 2 

foto Stubbered

Pristagare år 2002

Tillbyggnad av bostadshus på Stubbered 3:24 

Foto Karosseri

Pristagare år 2001

Nybyggnad av SAAB Karossverkstad, Propellern 6

foto Lavendeln

Pristagare år 2000

Tillbyggnad av äldre hus i Skoftebyn, Lavendeln 6

Senast granskad 2024-04-25 av JOSÅKEBEN