foto N3

Pristagare år 2012

Nybyggnad, tillbyggnad och ändrad användning till Ungdomens Hus - N3.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Om- och tillbyggnaden av den gamla industribyggnaden har på ett storslaget och samtidigt respektfullt sätt givit Trollhättan och inte minst stadens unga musikstudenter nya generösa och kreativa rum för studier och kulturutövande. Byggnaden står stadigt och självständigt på platsen genom sin medvetna karaktär samtidigt som den på ett omsorgsfullt sätt såväl ansluter som omsluter de tidigare industribyggnader som utgör viktiga delar av det gamla verksamhetsområdets identitet. Den nya huvudbyggnadens entrésida utgörs av en stram volym som är kubens med en vidbyggd mindre glaskub ställd oväntat på högkant vilket ger besökaren ett spännande och lockande intryck. Invändigt överraskas man förnyat av det sätt byggnaden omsluter och bygger sig kring den gamla industribyggnaden i tegel som finns inuti. Byggnadskomplexet kopplar sig även ihop med intilliggande byggnader och skapar därigenom en förhöjd funktionalitet där man inomhus kan röra sig mellan kvarterets olika verksamheter såsom restaurang, konferenslokaler och kulturskola. N3 – en inspirerande och medveten byggnad för kultur och kreativitet i Trollhättan

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN