Bygga nytt, ändra eller riva

Innan du påbörjar din byggprocess är det viktigt att förbereda dig genom att ta reda på om ditt projekt kräver bygglov eller anmälan, vad detaljplanen för området säger och vilka handlingar du behöver lämna in.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Bygglov steg för steg

Har kan du lära dig mer om hur processen går till när du söker bygglov.

Har du frågor om bygglov?

Vill du prata med oss eller visa ritningar innan du ansöker om bygglov? Kontakta oss så hjälper vi dig!

En man som bygger till på sitt hus.

Vad ska du bygga?

Har du planer på att bygga ut hemma, bygga nytt eller installera något? Här kan du ta reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan.

Vad ska du bygga?

 

Alla ingångar

Senast granskad 2024-04-04 av JOSÅKEBEN