Strandskydd

Strandskyddet är inrättat för att alla ska kunna njuta av våra stränder och för att skydda det marina ekosystemet och den biologiska mångfalden längs kusten.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Tack vare strandskyddet har vi tillgång till strandpromenader, badplatser och fiskemöjligheter. Generellt sett är det förbjudet att bygga eller göra förändringar i områden med strandskydd, men det är möjligt att ansöka om undantag från strandskyddsreglerna eller att få strandskyddet upphävt om det finns särskilda skäl.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet tillämpas längs alla kuster, vid sjöar och vattendrag. Det skyddade området sträcker sig normalt 100 meter från strandkanten, men vissa områden har ett utökat strandskydd på upp till 300 meter.

Undantag från strandskyddet

Inom områden med detaljplaner är strandskyddet vanligtvis upphävt, förutom i äldre planer. Om strandskyddet inte är upphävt krävs det dispens för att utföra byggprojekt. Innan du planerar din byggnation är det viktigt att kontakta bygglovskontoret för att ta reda på om din fastighet omfattas av strandskydd.

Det tillkommer en kostnad för att få strandskyddsdispens. 

Ansökan om dispens

Du ansöker om dispens från strandskyddet via vår e-tjänst. När du ansöker behöver du också:

  • lämna in en situationsplan som tydligt visar tomtens kartläggning och den föreslagna placeringen av projektet. 
  • motivera tvarför strandskyddsdispens bör beviljas. På Länsstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vad som utgör giltiga skäl för att bevilja dispens från strandskyddet.

Upphävande av strandskydd i småvatten och mindre vattendrag

Länsstyrelsen har befogenhet att upphäva strandskyddet vid små sjöar med en yta mindre än en hektar eller små vattendrag som är smalare än cirka två meter. För att ansöka om upphävande av strandskydd vänder du dig direkt till länsstyrelsen.

Dispens i skyddade områden

Om din planerade åtgärd faller inom ett område med strandskydd som också är skyddat, till exempel i naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskydd, ska du ansöka om dispens hos länsstyrelsen istället för hos kommunen.

Senast granskad 2024-04-08 av JOSÅKEBEN