Bygga utan tillstånd

Om du bygger något som kräver lov eller startbesked utan att först ha fått det, blir det ett så kallat svartbygge.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2024-04-04 av JOSÅKEBEN