Bygga utan tillstånd

Om du börjar bygga något som kräver lov eller startbesked utan att först ha fått tillstånd kallas det ett svartbygge. Då kan det hända att du får betala en sanktionsavgift, en slags straffavgift. Det spelar ingen roll om du inte visste att du gjorde fel.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Oftast kommer en anmälan om ett misstänkt svartbygge in till kommunen. Det kan vara någon som medvetet anmäler dig eller så kan det vara anonymt. Ibland upptäcker vi brister när vi gör tekniska samråd, besöker arbetsplatser eller granskar dokument.

När vi får in en anmälan undersöker vi den genom att till exempel besöka platsen och kontrollera vilka tillstånd som finns på fastigheten. Om vi hittar något som bryter mot reglerna försöker vi först få dig att rätta till det. Om det är möjligt att söka bygglov i efterhand uppmuntrar vi dig att göra det. Om det inte går att få bygglov, till exempel om du har byggt på ett otillåtet ställe, kan det hända att du måste riva byggnaden.

Du kan använda Boverkets guide för att räkna ut hur stor sanktionsavgiften kan bli: Guide för beräkning av sanktionsavgifter (Boverket).

Handläggningstid

Vi behandlar tillsynsärenden i den ordning de kommer in till kommunen. Om det handlar om något som utgör fara för liv eller hälsa prioriterar vi det. Till exempel häckar eller staket som hindrar sikten, övergivna hus som kan rasa eller byggen som utgör en fallrisk. Tillsynsärenden tar oftast lång tid att handlägga eftersom de kräver noggrann dokumentation.

Senast granskad 2024-04-23 av JOSÅKEBEN