Kulturhistoriska byggnader och områden

Ett hus eller område med kulturhistoriska värden ställer krav på dig som husägare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
Senast granskad 2024-04-04 av JOSÅKEBEN