Pristagare år 2022

Komplementbyggnad privat villa, Riddarsporren 2

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering:

En komplementbyggnad med tillhörande carport till en privat villa i Skoftebyn. Byggnaden förstärker gårdsrummet med sin placering och samspelar med det befintliga husets kulturhistoriska värde och arkitektur. Man har tydliggjort byggnadens status som komplementbyggnad till huvudbyggnaden genom material och färgval, med den klassiska faluröda färgen som var vanlig på dåtidens garage och bodar. Med rik detaljering och de moderna fönstren som pricken över i så blir byggnaden ett modernt tillägg som ser kompletterar den historiska platsen!

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN