foto Åker

Pristagare år 2010

Nybyggnad av trafikledningscentral

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Det är en pigg gestalt som kikar över kajkanten och håller ett vakande öga över slussningarna i Trollhättekanal. Med en lekfull gest sträcker sig det fristående hisstornet mellan de olika nivåerna. Ombyggnaden av Sjöfartsverkets trafikledningscentral har gett den nya funktioner och ett större övervaknings-område. Form och material samverkar här till en lätthet som på ett effektfullt sätt kontrasterar till de tunga slusskonstruktionerna i granit. Med träffsäkerhet i materialval och detaljutföranden har man här skapat en byggnad som sticker ut och med tydlighet uttrycker sin viktiga funktion för slussverksamheten, som så starkt förknippas med Trollhättan.

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN