foto Rosen

Pristagare år 2007

Renovering av enbostadshus i Skoftebyn, Rosen 4

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Ett trist hus med eternitplattor, plåttak och bruna fönster har återuppväckts från törnrosasömnen! Med mycket kärlek, omtanke och kunskap har huset fått tillbaks sin fornstora glans. In i minsta detalj har material, dimensioner och kulörer provats för att återvinna byggnadens autenticitet.

Ett bra exempel på hur man med tålamod och kunskap kan återskapa en bostads ursprungliga karaktär.

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN