foto visar byggnaden på Spikön

Hedersomnämnande 2014

Inget Årets pris men ett Hedersomnämnande till en nybyggnad av servicebyggnad Olidan 3:2/Spikön

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Spikön ligger inte bara i mitt i Trollhättan, den har även en central plats i Trollhättebornas hjärtan. Spikön håller på att utvecklas. I år har en ny båthamn anlagts och till den en ny servicebyggnad – Spiköns servicebyggnad. Den nya byggnaden erbjuder service åt båtresenärer, besökare och flanerare men här kan man även äta glass och sitta en stund vid caféborden utanför. Servicebyggnaden är placerad mitt på Spiköns västra strand och bildar en fond för aktiviteterna och rörelserna på ön. Byggnaden har givits en stram utformning och volym med rötterna i det tidiga 1900-talets modernistiska paviljongarkitektur med en karaktäristisk utskjutande takskiva uppburen av byggnadens väggelement. Väggen löses upp i fönsterpartier i trä som går från golv till tak. Paviljongen tar stöd i den utskjutande bakväggen som kontrasterar i karaktär och tyngd genom sin inklädnad av natursten. Byggnaden är uppförd med genomtänka materialval, konsekvent gestaltning och som sådan har den blivit ett värdefullt smycke på en av Trollhättans käraste platser. Servicebyggnaden på Spikön föräras med ett hedersomnämnande

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN