Foto Högbo

Pristagare år 2008

Nybyggnad av bostadshus i kv Högbo 1 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

I en brant bergssluttning har tre byggnadskroppar lagts tvärs nivåkurvorna vilket skickligt utnyttjats för att ge största möjliga utsikt och ljusinfall mot älvrummet. Ytterligare två byggnader lutar sig mot berget i de småskaliga inre delarna av kvarteret. Byggnaderna har formgetts i en snällt modernistisk stil med traditionella kulörer. Sammantaget smälter de väl in i natur- och stadsmiljö. Återställandet av Högbo restaurang mot det ursprungliga utseendet och med tydliga moderna tillägg är en god kulturgärning.

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN