Bilden visar husets ljust gula fasad med både puts och trä som skapar en härlig kontrast.

Pristagare år 2003

Nytt bostadshus på Skogshöjden, Stenbrottet 2 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Våra nya villaområden bebyggs ofta med ”kataloghus” med traditionell utseende. Så inte på Stenbrottet 2. Här har familjen valt en hustyp med ett modernt snitt och öppen planlösning väl anpassad till platsen.

Byggnaden har utformats väl med hänsyn till väderstreck och omgivning med stora glasytor och en välkomnande entré med integrerad carport mot söder. Tvåvåningshuset trappar ned på långsidorna för att få ned och dela upp volymen. Fasader av puts och trä skapar en intressant asymmetrisk variation.

Byggnaden är ett gott föredöme för andra villabyggare att våga tänka i friare former utifrån sina önskemål och platsens förutsättningar

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN