foto Stubbered

Pristagare år 2002

Tillbyggnad av bostadshus på Stubbered 3:24 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Ett till stor del nytt bostadshus har tagit över den plats i landskapet som tidigare innehafts av ett litet hus från 1920-talet. Byggnaden passar väl in på tomten tillsammans med de äldre uthusen. Den gamla bostaden har tillåtits att framträda även i den nya. Huset är ett gott exempel på hur ett långt och tålmodigt arbete med planering, ritande och byggande kan leda till ett fint slutresultat.

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN