Entrén till Götalundens kyrka, glasad och med dekorativ tegelvägg och kors.

Pristagare år 2016

Tillbyggnad av Götalundens Kyrka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

Götalundens Kyrka byggdes 1957 och har idag, nästan 60 år senare, fått en tillbyggnad med ny entré.  

Det gamla och nya har smält samman genom samstämmiga ljusgrå färger på olika material som slammat tegel, fibercementskivor, och aluminiumzink. Sedumtak på komplementbyggnader och solpaneler på det gamla kyrkorumstaket visar ambition att ligga i tiden och skapa klimatanpassade byggnader.

Entrén tydliggörs genom en hög tegelvägg som skär genom tillbyggnaden. En öppning ger en inramning för korset och ger väggen ett skulpturalt uttryck. Väggens skärning genom entrérummen suddar ut gränsen mellan ute och inne och leder besökaren in mot kyrkorummet. De naturliga och massiva materialen ger känsla av styrka, naturlighet och kontinuitet.

Götalundens kyrka får Trollhättans stads arkitekturpris 2016 för sin modernisering av sin kyrka. Det har genom tillägg skapats en helhet som, genom användning av modern teknik med naturliga och hållbara material, visar tro på framtiden!

Arkitekt: Jan Skeppstedt, Arkitekttriangeln

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN