foto Näcken

Pristagare år 2005

Nybyggnad flerbostadshus på Strandgatan, Näcken 11 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

På första parkett utmed Strandgatan och Trollhätte kanal har ett nybyggd bostadshus uppförts. Väl följande omkringliggande byggnadsvolymer men med ett utseende i modern nyfunkis har Näcken 11 formats i vit puts, stål och glas. Byggnaden har mjukats upp med 50-talsport i ek och varmt röd indragen takvåning. Planlösningarna för lägenheterna följer tidens anda med stora öppna allrum där kök och vardagsrum integrerats samt möjlighet att välja både inglasat uterum och balkong.

Byggnaden har på ett skickligt sätt formats att såväl passa in i Strandgatemiljön och visa att en ny tid med attraktiva moderna lägenheter i centrum har etablerat sig. En vit pärla på Strandgatan!

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN