Fridaskolan Trollhättan, glastak och stor scen, Ljussalen

Pristagare år 2020

Ombyggnad, Fridaskolan, Idrottsvägen 26.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Motivering

En stor användningsyta som triggade en idé som blev verklighet! Fridaskolans innegård har fått en inomhusmiljö med hantverk och detaljer av hög klass. Synliga balkar och pelarkonstruktioner som lyfter skolmiljön mot nya höjder. Skuggspelet som ändras efter väder blir en naturlig och levande del av interiören och skapar dramatik. Det som innan var en stor oanvänd yta, blir nu en öppen samlingsplats med möjligheter för gemensamma aktiviteter av varierande slag. Här suddas gränsen för var interiör slutar och exteriör börjar, ut.

Arkitekt: 
Byggherre: Fridaskolan Trollhättan

Senast granskad 2024-04-03 av JOSÅKEBEN