Hus

Lärketorpet nordvästra delen

Via Trollhättans Stads tomtkö, startar vi den 6 september försäljningen av 28 tomter, varav 5 är förturstomter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Karta över Liljedal i förhållande till stadenLärketorpet är beläget naturskönt med fina vandringsområden i den nordvästra delen av Trollhättan, mellan Näl och Björndalen. Området har närhet till Länssjukhuset Näl och Överby köpcenter.

Avstånd

  • Riksväg 44 och 45, ca 2,5 km
  • Överby köpcentrum, ca 2 km
  • Centrum, ca 5,5 km
  • Sjukhus, Näl, ca 0,5 km
  • Bussförbindelser, linje 61, 2 min promenad/gångväg bort.
  • Gång och cykelväg finns
  • Skogshöjdens fritidsanläggning med fotbollsplan med mera, 1 km

För barnfamiljer

I den angränsande stadsdelen Skogshöjden finns förskola, skola upp till åk 9 och en fritidsgård. Inom planområdet föreslås nybyggnation av en förskola.

Försäljning

Tillträde i området är förbjudet på grund av att detta är en arbetsplats och är fortfarande farligt att besöka.

Gatubyggnationen hinner tyvärr inte bli klar till semestern på grund av att vi inte fått allt material som beräknat så Lärketorpet är fortsatt en arbetsplats under semestern.
Försäljning kommer ske enligt fastställd tidplan.

Tomtpris och areal

Tomterna är ungefär 1000 kvm.
Riktpriset är 650 000 kronor för en tomt om 1000 kvm. Anslutningsavgifter tillkommer.

Tre av tomterna i området är sprängda och packade med bergskross, dessa tomter är byggklara. Försäljningspris dessa tre tomter är 950 000 kronor per tomt, oberoende tomtstorlek.  Anläggningsavgifter tillkommer.

När fastighetsbildningen vunnit laga kraft kommer hemsidan uppdateras med fler kartor och mer information på areal samt pris för respektive tomt.
Hemsidan uppdateras efter semestern med kartor. 

Tidplan

Visning

Vi startar vår försäljning med en visning i området den 6 september kl.16.00-18.00. Då finns personal på plats som kan besvara era frågor.

Ansökan om förtur

Om ni ska ansöka om förtur är det viktigt att ni först läser våra tomtköregler vad som gäller för förtur. Ansökan om förtur görs via e-tjänsten för tomtkön. Denna e-tjänst öppnar den 22 augusti 2022 och stänger när samtliga fem förturstomter har fördelats.

Anmälan för att köpa en tomt

För att delta i fördelningen av de 23 tomterna i området, går ni i e-tjänsten för tomtkön och skickar in en anmälan om rangordning. Rangordna alla lediga tomter ni är intresserade av i den turordning ni önskar. De val ni har skickat in kan inte ändras i samband med fördelning. Ni kan däremot skicka in flera rangordningar och då är det den senast inskickade rangordningen som är giltig. Denna e-tjänst är endast öppen under perioden 6 september – 18 september 2022.

Fördelning

Fördelning av tomter pågår under perioden 19 september – 21 oktober 2022. Samtliga som via e-tjänsten skickat in en anmälan om att köpa tomt kommer att kontaktas under denna period. För att ni inte ska gå miste om ett erbjudande är det mycket viktigt att ni finns tillgängliga på det mobilnummer ni har angett till tomtkön.

Ingångna avtal

Köpehandlingar ska vara påskrivna och returnerade till Trollhättans Stad senast två veckor efter erbjudande om tomt. 

Handpenning

Faktura på 60 000 kronor för handpenning ska vara betald senast 30 dagar efter erbjudande om tomt.

Köpekontrakt

Returneras till köpare när handpenning är betald.

Mätningsarbete och övriga markundersökningar

Får göras först efter det att köpare har fått köpekontrakt i retur. Inga ytterligare åtgärder får göras på tomten.

Bygglovsansökan

Komplett bygglovsansökan ska vara inlämnad senast 30 april 2023.

Slutbetalning av tomt

Faktura på resterande köpeskilling skickas till köpare när bygglovet är beviljat.

Köpebrev

Returneras till köpare när resterande köpeskilling är betald.

Fullt tillträde

Efter att köpare har betalt resterande köpeskilling och fått köpebrev i retur, får marken bearbetas och en byggnation kan påbörjas.

Lagfart

Ansökan till Lantmäteriet görs av köpare senast sex månader efter tillträdesdagen.

Byggnadsskyldigheter

Påbörjad byggnation ska ske senast sex månader efter beviljat bygglov.
Bostadshuset ska vara färdigt för inflyttning senast två år efter tillträdesdagen.
Fastigheten får överlåtas tidigast två år efter tillträdesdagen.

 

Film om Lärketorpet

Exploateringsingenjör Sofia Björking och planarkitekt Johanna Berg bjuder på en inblick i den nya, fina stadsdelen.

 

Platskarta, Lärketorpet

Platskarta över Lärketorpet

 

Senast granskad 2022-06-30 av JOADEBLA