elever tittar på en ipad

Beslut om åtgärder för likvärdig skola

Utbildningsnämnden beslutade tisdagen den 27 oktober 2020 att genomföra sju av de förslag som Utbildningsförvaltningen lagt fram för att öka likvärdigheten i Trollhättans Stad skolor, ge fler elever bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning och minska skolsegregationen i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Sofia Andersson Dharsani är ordförande i Utbildningsnämnden, och betonar att det varit en lång process med dialog och samtal med både elever, föräldrar och invånare i Trollhättan som lett fram till dagens beslut. 

- Vi har haft många samtal och möten med elever och föräldrar, och hört både kritiska röster och träffat dem som tycker att förslagen är bra. Sammantaget har vi fattat beslutet för att stärka skolans viktiga samhällsroll som en plats för bildning, lärande och möten mellan människor. Att ge eleverna likvärdiga förutsättningar, att de kan lyckas i skolan och nå behörighet till gymnasiet är en nyckel. Fler elever får nu också klasskamrater som har svenska som modersmål, och det är viktigt, säger Sofia Andersson Dharsani. 

Karin Persson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen är nöjd med beslutet, som innebär att förvaltningen nu kan fortsätta det påbörjade arbetet med att organisera för att ge barn och elever i Trollhättan mer likvärdiga förutsättningar. 

-Hur vi organiserar barns och elevers utbildning är avgörande för samhällets utveckling och för unga människors livschanser. Det är vårt uppdrag att ta ansvar och se till att vi klarar av att nå skolans högt ställda målsättningar kring att alla elever ska kunna lyckas i skolan, oavsett familjebakgrund och oavsett var i staden man växer upp, säger Karin Persson. 

Förslag som Utbildningsnämnden beslutat anta

  • Kronan åk F-9 görs om till en F-3-skola från och med augusti 2021. Totalt ca 210 elever i åk 4-9 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola). Fördelningen sker utifrån elevernas individuella behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna.
  • Frälsegårdsskolan åk F-6 stängs från och med augusti 2021. De ca 110 eleverna i åk F-3 erbjuds i första hand plats på Kronan, och de ca 60 eleverna i åk 4-6 erbjuds plats på skolor i östra och västra Trollhättan (Lyrfågelskolan, Stavreskolan, Strömslundsskolan, Paradisskolan, Skogshöjdens skola). Fördelningen sker utifrån elevernas behov och förutsättningar, men också de mottagande skolornas möjlighet att ta emot fler elever utöver de som redan går på skolorna.
  • Nya riktlinjer för hur elever erbjuds plats på de kommunala grundskolorna. Elever erbjuds plats och turordnas utifrån bland annat vårdnadshavares önskemål (val av skola) och elevens rätt att gå i en skola nära hemmet (närhetsprincipen).
  •  Regler för skolskjuts ändras för elever i åk 7-9, så att de får rätt till skolskjuts om avståndet till skolan är 3 km eller mer. Tidigare krävdes ett avstånd på minst 4 km.
  • En förändring av reglerna för barnomsorgsplacering, som gör det möjligt att erbjuda fler barn mer tid i förskolan, om deras språkliga utveckling kan gynnas av det.
  • Utbildningsförvaltningen utreder möjligheten att flytta förskolan Stallet till Frälsegårdsskolans lokaler.

Utbildningsförvaltningen ska även utreda förslag som gör det möjligt för vissa elever att få mer tid på fritidshem. Orsaken är att undervisningen på fritidshemmen skulle kunna gynna vissa elevers språkutveckling och deras sociala utveckling.

Tjej läser bok på bibliotek

Likvärdig skola viktig för Trollhättans framtid

Det är skolans ansvar att ge alla barn lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Beslutet i utbildningsnämnden idag är därför ett viktigt beslut för Trollhättans framtid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund.

Relaterad information

Ladda ned utredningen

I Utbildningsförvaltningens utredning finns varje förslag med en längre motivering och beskrivning av effekterna.

Klicka här för att ladda ned hela utredningen som pdf-fil!

Senast granskad 2023-10-30 av HANSJO