Barn och vuxna leker på Skrotnisses lekplats.

Lekplatser

I Trollhättan finns det gott om lekfulla och lärorika lekplatser för barn i alla åldrar. Det finns mindre och större lekplatser, nära där du bor eller lite längre bort.

Person
Parkansvarig Mikael Arvidsson 0520-49 76 36
Enhet Samhällsbyggnadsförvaltningen Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 67 77 Samhällsbyggnadsförvaltningen

Trollhättans lekplatser

Trollhättans kommun har idag 81 iordningsställda lekplatser på allmän plats. Lekplatserna varierar i storlek och utbud från enkla gungplatser till större stadsdelslekplatser för att passa barn i olika åldrar. Vi arbetar successivt med att utveckla lekplatserna för att erbjuda barnen säkra och varierade lekmiljöer. Vi vill att Trollhättans lekplatser skall vara lockande, trevliga och utmanade.

Här hittar du våra lekplatser

Lista över Trollhättans lekplatser

Här finns en beskrivning av alla lekplatser, information om vilka lekredskap som finns och information om lekplatsens tillgänglighet. 

Säkra lekplatser

De krav på säkerhet som finns för lekplatser återfinns i Plan- och bygglagen. För att uppnå säkra lekplatser finns sedan 1999 en europanorm (SS EN 1176-1177).

Våra lekplatser måste vara säkra! Varannan vecka utförs en tillsynskontroll på samtliga lekplatser i staden.

Felanmälan

Det som var helt igår kan vara trasigt idag. Vi är därför mycket tacksamma om du anmäler en skada till oss så fort som möjligt. Om du vill anmäla slitna och trasiga lekredskap eller om du har andra synpunkter på lekplatserna följ länken nedan.

Läs mer om hur du gör felanmälan

De Lavals park får ny lek- och aktivitetsyta

Under våren kommer asfaltsytan i De Lavals park att byggas om. Ytan anpassas till en lek- och aktivitetsyta riktad mot äldre barn. Arbetet beräknas vara klart till början av juni.

Lekplatser i Kronogården och Stavre rustas upp

Varje år rustar Trollhättans stad upp två lekplatser. I år har det blivit dags för Altorpsparken i Kronogården och Doppingen i Stavre. Arbetena med de båda lekplatserna är planerade att starta under våren och vara slutförda innan sommaren.

Röd bakgrund med vit text "Upptäck lekplatsstaden Trollhättan"

Upptäck lekplatsstaden Trollhättan

Vi har många bra och fina lekplatser i Trollhättan, men vi har fem stycken som vi är lite extra stolta över. Det är våra temalekplatser som alla har en lokal koppling i sitt tema.

Fem stycken sammanfogade bilder över stadens olika lekplatser.

Dialogportalen

Var med och påverka hur lekplatser runt om i staden skall förändras vid upprustning. På Dialogportalen kan du prioritera ibland lekredskap och beskriva vad du tycker är viktigt när vi gör om lekplatser.

Illustration av lekande barn

Lekplatsprogram

Samhällsbyggnadsförvaltningen har, enligt politikens önskemål, tagit fram ett förslag till lekplatsprogram för Trollhättans Stad.

Senast granskad 2016-09-14 av Carin Pettersson