Händer håller i ett fiskespö.

Fiske

I Trollhättan kan du sportfiska. Bland annat är det populärt med laxfiske i Göta älv.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan har flera sjöar och vattendrag som hyser rika fiskebestånd. Tänk på att du alltid måste ha fiskekort eller tillstånd av markägare för att fiska.

Här får du fiska om du har fiskekort

  • Göta älv - område Holme brygga och norrut inklusive Trollhättans laxfiske". Fiskekort: Sportfiskarna Trollhättan/Vänersborg.
  • Göta älv - område slussarna/Holme brygga till kraftverket i Lilla Edet. Fiskekort: Göta Älvs Lilla Edet-Trollhättans Fiskevårdsförening.
  • Liperedssjöarna - Fiskekort: Sportfiskarna Trollhättan Vänersborg.
  • Vanderydsvattnet - Fiskekort: Kobergs Förvaltning AB.
  • Öresjö - Fiskekort: Trollhättan-Öresjö Fiskevårdsområdesförening
  • Slumpån -  område utloppet Göta älv till övre gräns höljan vid Stångeforsen. Fiskekort: Göta Älvs Lilla Edet- Trollhättans fiskevårdsområdesförening

I övriga sjöar får du endast fiska om du har markägares tillstånd. 

Mer information om fiskevatten och regler på visittv.se

Senast granskad 2023-07-05 av JONHJO