Skog i höstfärger

Jakt

Kommunjakten är till för jägare i Trollhättan som mot avgift kan beredas tillfälle att deltaga på speciella jaktdagar.

Person
Markstrateg Christian Karlsson 0520-49 76 08
Enhet Kontoret Tillväxt och utveckling Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Kontoret Tillväxt och utveckling

Jaktåret 2019/2020

Villkor för att få vara med är att

  • du är kommuninvånare i Trollhättan
  • du har licens för aktuellt vapen (medtages vid jakttillfället)
  • du har löst statligt jaktkort (uppvisas vid jakttillfället)
  • du inte har tillgång till egen jaktmark

Priset för deltagande är 200 kr/tillfälle för älgjakt, 150 kr/tillfälle för rådjursjakt och 100 kr/tillfälle för övrig jakt.

Deltagare bereds även möjlighet att köpa fällt vilt.

Den som deltar i jakt förväntas också delta i övriga viltvårdsaktiviteter.

Planerade arbetsdagar

Under perioderna 13/5-29/6 och 1/8-15/8 kommer att genomföra arbetsdagar för att förbereda för kommande jaktsäsong. För att få delta vid jakttillfällen ingår att vara med vid dessa arbetsdagar.

Kontakta Jaktledare enligt nedan för mer information.

Planerade Jakttillfällen

  • Fredag 18/10 Älgjakt
  • Lördag 19/10 Älgjakt
  • Fredag 25/10 Älgjakt
  • Söndag 27/10 Älgjakt

Övriga jakttillfällen meddelas senare.

Ytterligare tillfällen kan tillkomma om licenstilldelningen på älg medger så och i övrigt om förutsättningar finnes.

Kontakter

För mer information och anmälan kontaktar du någon av nedanstående jakt- och viltvårdsledare.

Älgjakt och arbetsdagar: Bengt Svensson  tel. 0520-72685 mobil. 070-5172685

Rådjursjakt: Rolf Johansson tel. 0520-72837 mobil. 070-7691787

Senast granskad 2019-09-23 av Jenny Persson