Skog i höstfärger

Jakt / Viltvård

Kommunjakten är till för jägare i Trollhättan som mot avgift kan beredas tillfälle att deltaga på speciella jaktdagar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jaktåret 2022

 

Villkor för att deltaga

  • Att du är kommuninvånare i Trollhättan
  • Att du deltar i viltvårdsaktiviteter
  • Att du har licens för aktuellt vapen (medtages vid jakttillfället)
  • Att du har löst statligt jaktkort (uppvisas vid jakttillfället)
  • Att du inte har tillgång till egen mark

Priset för deltagande är 200 kronor per tillfälle för älgjakt, 150 kronor per tillfälle för rådjursjakt och 100 kronor per tillfälle för övrig jakt.

Deltagare bereds även möjlighet att köpa fällt vilt.

 

Viltvårdsarbeten

Arbetsdagarna kommer att vara på kvällstid, och innebär bland annat utsättning av saltstenar, passröjning, underhåll av jakttorn och grillplats, kontroll och underhåll spillningslinjer av älg på höst och vår. Deltagare vid dessa arbetstillfällen har förtur vid kommande jakter. Anmälan till jakt sker vid arbetsdagarna.

  • 2 maj
  • 9 maj
  • 16 maj
  • 8 augusti
  • 19 september

 

Jakttillfälle

Rådjursjakt i augusti

Fyra pürschjakter (med kulvapen) Endast hornbärande djur är tillåtet.
Tillkommande rådjursjakter kommer att ske endast med hagelvapen.

Älgjakt i oktober

Två jakttillfällen.
Sker enligt älgskötselområdets kommande bestämmelser.

Vildsvinsjakt

Sker vid något tillfälle under hösten.

Övriga tillfälle

Sker efter överenskommelse med jaktledare.

Friluftslivet har ökat på våra marker. Positivt i sig men det begränsar våra möjligheter till jakttillfällen. Vi hoppas att det finns förståelse för detta.

 

Kontakt

För mer information kring jakttillfällen och anmälan om deltagande vid kommunjakten, skickar du e-post till (jakt.thn.kommun@gmail.com) som hanteras av jaktledare för jakttillfällena.

OBS! Ärenden om vilda djur i trädgårdar och skadat vilt hänvisas till Kontaktcenter.

Senast granskad 2023-08-30 av ULRKUL