Höstfärger på träden intill Göta älv Edsvidsleden

Sport och friluftsliv

Trollhättan är en grön kommun omgiven av skog, berg och sjöar och med älven och kanalen som går som en pulsåder genom staden. I Trollhättans många och vackra naturområden kan du motionera både på egen hand och i organiserad verksamhet. Upptäck naturen med hjälp av Friluftskartan Trollhättan.

Person
Områdeschef idrott och friluftsliv Robert Stenberg 0520-49 78 71
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Friluftskartan Trollhättan

Trollhättan erbjuder unika möjligheter till friluftsliv och utflykter både i staden och på landsbygden. Friluftskartan presenterar friluftsområden och utflyktsmål med allt från stora orörda skogar till utegym och lekplatser. Följ ett märkt spår eller låt naturen och din upptäckarglädje visa vägen. Möjligheterna är stora, både inom de områden kartan presenterar,  och i naturen utanför. 

Friluftskartan Trollhättan 2019

Du kan även hämta friluftskartan i tryckt exemplar på Turistbyrån och i Trollhättans Stadshus. 

Inbjudan till samråd - Friluftsplan Trollhättan

Den nu gällande Friluftsplanen för Trollhättans Stad antogs av Kommunstyrelsen 2000, 
vilket innebär att planen inte har den aktualitet som krävs för att utgöra ett fullgott planerings- och beslutsunderlag för utvecklingen av Trollhättans kommun.

Ett arbete med revidering och uppdatering av en ny friluftsplan har pågått sedan hösten 2019 och en remissversion är nu framtagen. 

Mer information om yttrande gällande ny Friluftsplan för Trollhättan

Friluftsplan för Trollhättans kommun

Friluftsplanen från år 2000 beskriver fritidsaktiviteter och värdefulla friluftsområden i Trollhättans kommun. Planen är uppdelad i ett dokument och två delar med kartor.

Friluftsplan

Kartor del 1

Kartor del 2

Senast granskad 2020-05-27 av Jenny Persson