Höstfärger på träden intill Göta älv Edsvidsleden

Sport och friluftsliv

Trollhättan är en grön kommun omgiven av skog, berg och sjöar och med älven och kanalen som går som en pulsåder genom staden. I Trollhättans många och vackra naturområden kan du motionera och både på egen hand och i organiserad verksamhet.

Person
Områdeschef idrott och friluftslivRobert Stenberg 0520-49 78 71
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Friluftsplan för Trollhättans kommun

Friluftsplanen beskriver fritidsaktiviteter och värdefulla friluftsområden i Trollhättans kommun. Planen är uppdelad i ett dokument och två delar med kartor.

Friluftsplan

Kartor del 1

Kartor del 2

Senast granskad 2019-01-31 av Jenny Persson