Höstfärger på träden intill Göta älv Edsvidsleden

Sport och friluftsliv

Under 2021 utsåg Naturvårdsverket Trollhättans Stad till årets friluftskommun i Västra Götaland, och nationellt klättrar Trollhättan från plats 41 till plats 5. Detta är ett härligt bevis på att de insatser och medvetna satsningar staden gjort på friluftsliv gör skillnad. Trollhättan är en grön kommun omgiven av skog, berg och sjöar och med älven och kanalen som går som en pulsåder genom staden. I Trollhättans många och vackra naturområden kan du motionera både på egen hand och i organiserad verksamhet. Upptäck naturen med hjälp av Friluftskartan Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Friluftskartan Trollhättan

Trollhättan erbjuder unika möjligheter till friluftsliv och utflykter både i staden och på landsbygden. Friluftskartan presenterar friluftsområden och utflyktsmål med allt från stora orörda skogar till utegym och lekplatser. Följ ett märkt spår eller låt naturen och din upptäckarglädje visa vägen. Möjligheterna är stora, både inom de områden kartan presenterar,  och i naturen utanför. 

Friluftskartan Trollhättan 2019

Du kan även hämta friluftskartan i tryckt exemplar på Turistbyrån och i Trollhättans Stadshus. 

Friluftsplan för Trollhättan 

I Friluftsplanen redovisas särskilt värdefulla friluftsområden i Trollhättan där friluftslivets intressen så långt som möjligt ska ges företräde framför andra intressen. Planen beskriver också hur och varför Trollhättans Stad ska arbeta med friluftsliv samt vilket friluftsliv som finns i kommunen. Friluftsplanen är ett viktigt underlag för den fysiska planeringen och som stöd i arbetet med friluftsfrågor. 

Aktuell friluftsplan antogs av Kommunfullmäktige 2020-11-23. 

Friluftsplan för Trollhättan

Senast granskad 2022-01-05 av Anna Nilsson