Höstfärger på träden intill Göta älv Edsvidsleden

Sport och friluftsliv

Trollhättan är en grön kommun omgiven av skog, berg och sjöar och med älven och kanalen som går som en pulsåder genom staden. I Trollhättans många och vackra naturområden kan du motionera både på egen hand och i organiserad verksamhet. Upptäck naturen med hjälp av Friluftskartan Trollhättan.

Person
Områdeschef idrott och friluftsliv Robert Stenberg 0520-49 78 71
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Friluftskartan Trollhättan

Trollhättan erbjuder unika möjligheter till friluftsliv och utflykter både i staden och på landsbygden. Friluftskartan presenterar friluftsområden och utflyktsmål med allt från stora orörda skogar till utegym och lekplatser. Följ ett märkt spår eller låt naturen och din upptäckarglädje visa vägen. Möjligheterna är stora, både inom de områden kartan presenterar,  och i naturen utanför. 

Friluftskartan Trollhättan 2019

Du kan även hämta friluftskartan i tryckt exemplar på Turistbyrån och i Trollhättans Stadshus. 

Friluftsplan för Trollhättans kommun

Friluftsplanen från år 2000 beskriver fritidsaktiviteter och värdefulla friluftsområden i Trollhättans kommun. Planen är uppdelad i ett dokument och två delar med kartor.

Friluftsplan

Kartor del 1

Kartor del 2

Arbete pågår med en uppdaterad friluftsplan för Trollhättan. Remissperioden avslutades 31 augusti 2020.

Senast granskad 2020-09-03 av Jenny Persson