Koloniområden och odlingslotter

I Trollhättan finns tre koloniområden med odlingslotter. Två av dem drivs av Trollhättans Stad och en drivs av en förening.

Person
Exploateringshandläggare Britt Andersson 0520-49 79 66
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

En odlingslott är endast avsedd för odling av blommor och grönsaker och det är tillåtet att placera ett växthus i glas (max 6 kvadratmeter) och en redskapslåda (max 2x1x1m) på lotten. Under relaterad information finns dokument med detaljerade regler.

Samtliga lotter är 100 kvadratmeter och kostar 250 kronor/år. 

Uthyrningsregler för odlingslotter:

  • Odlingslott hyrs ut för ett år i sänder.
  • Odlare har förtur att hyra nästkommande år, förutsatt att inbetalning av hyresavgift är oss tillhanda senast den 31/12. Faktura för nästkommande år skickas ut i början av december. Om inbetalning uteblir betraktas odlingslotten som ledig.
  • Ansökan om att hyra en odlingslott anmäls senast den 15 februari på särskild blankett, se nedan. Då vi har ett begränsat antal odlingslotter för uthyrning och intresset är stort kommer fördelning att ske genom lottning bland de sökande.
  • Uppsägning av odlingslott kan göras under året men odlingslotten kan inte överföras till annan person. Uppsägning ska ske skriftligt och skickas till Trollhättans Stad, Kontoret för Tillväxt och utveckling, Exploateringsavdelningen, 461 83 Trollhättan.

Ansökan om odlingslott

Kommunala koloniområden

Lerbäcken

Området är beläget söder om Lextorp, sväng in på Lerbäckestigen från Lextorpsvägen. Här finns 106 odlingslotter.

Odlingslottsritning - Lerbäcken 

Kvarnkasen

Området är beläget väster om Torsred, sväng in till Kvarnkasen från Öresjövägen. Här finns 54 odlingslotter. 

Odlingslottsritning - Kvarnkasen

Stadsodling

Ibland kan det vara svårt att få tag på odlingslotter i kommunen. Ett alternativ till en odlingslott är det som kallas för stadsodling. Trollhättans Stad upplåter allmän platsmark till förmån för stadsodlingar där det passar in i stadsmiljön. Viktigt att veta är att reglerna för stadsodling skiljer sig från regler kopplat till kolonilotter. 
Läs mer om stadsodling här! 

Karlsviks koloniträdgårdsförening

Karlsviks koloniträdgårdsförening har ett område med kolonilotter med stugor vid Överby.

Vid intresse av Karlsviks kolonilotter kontakta:
Ingbritt Hemlingberg
Tel: 070 - 386 83 72

Relaterad information

Ordningsregler odlingslotter.pdf

Senast granskad 2020-08-24 av Joakim de Blanche