Rosa bänk med odlingslådor på

Koloniområden och odlingslotter

I Trollhättan finns två områden med odlingslotter som drivs av Trollhättans Stad. Det finns även ett koloniområde som drivs av en förening.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Samtliga odlingslotter är uthyrda för odlingssäsongen 2024.

En odlingslott är endast avsedd för odling av blommor och grönsaker. Det är tillåtet att på lotten placera ett växthus i glas (max 6 kvadratmeter) och en redskapslåda (max 2x1x1m). Under relaterad information finns dokument med detaljerade regler.

Samtliga lotter är 100 kvadratmeter och kostar 250 kronor/år. 

Uthyrningsregler för odlingslotter:

  • Odlingslott hyrs ut för ett år i sänder.
  • Odlare har förtur att hyra nästkommande år, förutsatt att inbetalning av hyresavgift är oss tillhanda senast den 31 december. Faktura för nästkommande år skickas ut i början av december. Om inbetalning uteblir betraktas odlingslotten som ledig.
  • Ansökan om att hyra en odlingslott under 2024 är stängd. 
    Ansökan om att hyra en odligslott under 2025 öppnar 30 september 2024 och stänger 15 februari 2025. Ansökan kan endast göras på denna sida under ansökningstiden. Vi har ett begränsat antal odlingslotter för uthyrning, och intresset är stort. Fördelning sker genom lottning bland de sökande.
  • Uppsägning av odlingslott kan göras under året men odlingslotten kan inte överföras till annan person. Uppsägning ska ske skriftligt och skickas till Trollhättans Stad, Kontoret för Tillväxt och utveckling, Exploateringsavdelningen, 461 83 Trollhättan.

Kommunala koloniområden

Lerbäcken

Området är beläget söder om Lextorp, sväng in på Lerbäckestigen från Lextorpsvägen. Här finns 100 odlingslotter.

Lerbäcken - karta odlingslotter

Kvarnkasen

Området är beläget väster om Torsred, sväng in till Kvarnkasen från Öresjövägen. Här finns 34 odlingslotter. 

Kvarnkasen - karta odlingslotter

Stadsodling

Ibland kan det vara svårt att få tag på odlingslotter i kommunen. Ett alternativ till en odlingslott är det som kallas för stadsodling. Trollhättans Stad upplåter allmän platsmark till förmån för stadsodlingar där det passar in i stadsmiljön. Viktigt att veta är att reglerna för stadsodling skiljer sig från regler kopplat till kolonilotter. 
Läs mer om stadsodling här! 

Karlsviks koloniträdgårdsförening

Karlsviks koloniträdgårdsförening har ett område med kolonilotter med stugor vid Överby.

Vid intresse av Karlsviks kolonilotter kontakta:
Ove Johansson
Tel: 070 - 306 95 80

Relaterad information

Ordningsregler odlingslotter.pdf

Senast granskad 2024-06-05 av ULRKUL