Koloniområden och odlingslotter

I Trollhättan finns tre koloniområden med odlingslotter. Två av dem drivs av Trollhättans Stad och en drivs av en förening.

Person
Exploateringshandläggare Britt Andersson 0520-49 79 66
Enhet Kommunstyrelsens förvaltning Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kommunstyrelsens förvaltning

En odlingslott är endast avsedd för odling av blommor och grönsaker och det är tillåtet att placera ett växthus i glas (max 6 kvadratmeter) och en redskapslåda (max 2x1x1m) på lotten. Under relaterad information finns dokument med detaljerade regler.

Samtliga lotter är 100 kvadratmeter och kostar 250 kronor/år. 

Uthyrningsregler för odlingslotter:

  • Odlingslott hyrs ut för ett år i sänder.
  • Odlare har förtur att hyra nästkommande år, förutsatt att inbetalning av hyresavgift är oss tillhanda senast den 31/12. Faktura för nästkommande år skickas ut i början av december. Om inbetalning uteblir betraktas odlingslotten som ledig.
  • Ansökan om att hyra en odlingslott anmäls senast den 15 februari på särskild blankett, se nedan, alternativt kontakta Britt Andersson, telefon 0520-497966 för att få en ansökningsblankett hemskickad. Då vi har ett begränsat antal odlingslotter för uthyrning och intresset är stort kommer fördelning att ske genom lottning bland de sökande. Faktura skickas med förfallodag den 31/3. Om inte betalning är oss tillhanda innan förfallodag återgår lotten till ”lediga lotter”. Eventuellt kommer ytterligare en lottning att göras. 
  • Obs! På grund av rådande förhållanden med mycket vatten på våra odlingsområden är fördelningen av tillgängliga odlingslotter försenad. Områdena måste torka upp för att vi ska kunna ställa dem i ordning inför odlingssäsongen. Fördelningen av tillgängliga lotter beräknas kunna ske under april månad.
  • Uppsägning av odlingslott kan göras under året men odlingslotten kan inte överföras till annan person. Vid uppsägning, kontakta Britt Andersson på tel 0520-497966. Uppsägning ska ske på särskild uppsägningsblankett och ska vara undertecknad. Blanketten ska skickas till Trollhättans Stad, Kontoret för Tillväxt och utveckling, Exploateringsavdelningen, 461 83 Trollhättan.

Ansökan om odlingslott

Kommunala koloniområden

Lerbäcken

Området är beläget söder om Lextorp, sväng in på Lerbäckestigen från Lextorpsvägen. Här finns 106 odlingslotter.

Karta – här ligger Lerbäckens odlingslotter 

Odlingslottsritning - Lerbäcken 

Kvarnkasen

Området är beläget väster om Torsred, sväng in till Kvarnkasen från Öresjövägen. Här finns 54 odlingslotter. 

Karta – här ligger Kvarnkasens odlingslotter

Odlingslottsritning - Kvarnkasen

Stadsodling

Ibland kan det vara svårt att få tag på odlingslotter i kommunen. Ett alternativ till en odlingslott är det som kallas för stadsodling. Trollhättans Stad upplåter allmän platsmark till förmån för stadsodlingar där det passar in i stadsmiljön. Viktigt att veta är att reglerna för stadsodling skiljer sig från regler kopplat till kolonilotter. 
Läs mer om stadsodling här! 

Karlsviks koloniträdgårdsförening

Karlsviks koloniträdgårdsförening har ett område med kolonilotter med stugor vid Överby.

Karta – här ligger Karlsviks kolonilotter

Vid intresse av Karlsviks kolonilotter kontakta:
Ingbritt Hemlingberg
Tel: 070 - 386 83 72

Relaterad information

Ordningsregler odlingslotter.pdf

Senast granskad 2020-03-24 av Ulrica Kullander