Ett gäng cyklister i stadsmiljö

Cykla

Om du väljer att cykla de gånger du inte ska åka så långt, bidrar du till att Trollhättan får renare luft och att bullernivån från trafiken minskar. Du får dessutom bättre hälsa och ekonomi när du väljer att cykla istället för att åka bil. Det är viktiga led i en förbättrad miljö för alla som bor och verkar i vår stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan är Sveriges bästa cykelkommun

Trollhättan är Sveriges bästa cykelkommun i kategorin mellanstora kommuner, och kommer tvåa totalt sett efter Helsingborg. Det framkommer i Cykelfrämjandets undersökning av kommuners insatser för ökad cykling 2021.

Cykelparkering

Parkera din cykel säkert i Trollhättan

Cykelkarta

Upptäck våra cykelvägar och leder

Cykelpool

Hyr en cykel - i Trollhättan ska det vara smidigt att ta sig fram på ett klimatsmart sätt

Cykelbarometern

Följ statistiken från Cykelbarometern vid klaffbron

Plats för cyklister

Trollhättans Stad satsar på utbyggnad av cykelvägnätet och på att underhålla de cykelvägar vi redan har. Vår förhoppning är att alla ska trivas bättre och att en större andel cyklister och en minskad andel biltrafik ska leda oss in i ett mer hållbart samhälle.

Cykelplan

I bakgrundsdelen kan du läsa mer om hur vi vill att cykelvägnätet ska se ut och skötas för att fler ska cykla i vår stad.

I cykelplanens nulägesbeskrivning och aktivitetsdel kan du bland annat läsa om vilka nya cykelvägar vi planerar att bygga.

 

Cykelsatsningar

Följande har gjorts för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad under 2020.

Så många km cykelväg finns det i Trollhättan

 • Efter 2020 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 153,6 km cykelväg.
 • Under året har 13 520 kvadratmeter asfalt lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Nya cykelbanor 2020

 • Sandhemsvägen 500 m
 • Syltevägen 200 m
 • Överbyvägen 600 m
 • Sågaregatan 100 m

Så mycket cyklar Trollhätteborna

Vid Klaffbron passerade 162 425 cyklister under 2020, vilket är 13 % fler än året innan. Den stora ökningen beror säkerligen på pandemin och att fler cyklar istället för att åka buss.

Topp 5: Då cyklade Trollhätteborna som mest

 1. torsdag 27 augusti: 997
 2. tisdag 25 augusti: 933
 3. tisdag 18 augusti: 920
 4. tisdag 16 juni: 876
 5. tisdag 2 juni: 871

Fler cykelsatsningar 2020

Trafikantveckan med cykelfrukost och cykeltipsrunda

Under trafikantveckan 2020 delade vi ut cykelfrukost vid tre tillfällen och tre olika platser. Onsdagen den 16 september hade vi ett samarrangemang med NTF. Under veckan anordnades även en cykeltipsrunda. Det gick att välja mellan en kortare och lite längre runda. Båda rundor gick att köra med elrullstol.

Nya cykelparkeringar

Nya cykelställ för totalt 36 cyklar har placerats vid korsningen Garvaregatan/Kungsgatan i centrum.

Följande har gjorts för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad under 2021.

Så många km cykelväg finns det i Trollhättan

 • Efter 2021 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 155 km cykelväg.
 • 7 871 kvadratmeter asfalt har lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Nya cykelbanor 2021

 • Lextorpsvägen 230 m
 • Idrottsvägen 220 m
 • Ryrvägen 550 m

Så mycket cyklar Trollhätteborna

Vid Klaffbron passerade 133 184 cyklister under 2021, vilket är en minskning med 18 % jämfört med rekordåret innan. Minskningen beror delvis på att Klaffbron var avstängd för reparation under tre veckor i september 2021.

Topp 5: Då cyklade Trollhätteborna som mest

 1. tisdag 24 augusti 2021: 831
 2. tisdag 1 juni 2021: 805
 3. onsdag 25 augusti 2021: 797
 4. måndag 23 augusti 2021: 764
 5. söndag 22 augusti 2021: 754

Fler cykelsatsningar 2021

Nya cykelparkeringar

Nya cykelställ för 6 cyklar har placerats vid korsningen Olof Palmes gata/Storgatan. Vid Folkets Park finns nu ett nytt cykelställ med plats för 26 vanliga cyklar och 3 lastcyklar.

Följande har gjorts för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad under 2022.

20220524 084628.jpg

Så många km cykelväg finns det i Trollhättan


 • Efter 2022 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 164 km cykelväg.
 • 15 151 kvadratmeter asfalt har lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Nya cykelbanor 2022

 • Tunhemsvägen 600 m
 • Strömslundsgatan 400 m

Så mycket cyklar Trollhätteborna


Vid Klaffbron passerade 166 456 cyklister under 2022, vilket är en ökning på 15% jämfört med året innan. I augusti 2022 slogs även rekordet i antal passerande cyklister per dygn på Klaffbron. Nytt rekord är 1 106 cyklister mot tidigare 1086 år 2016.

Topp 5: Då cyklade Trollhätteborna som mest

 1. fredag 26 augusti 2022: 1106
 2. onsdag 24 augusti 2022: 1030
 3. tisdag 23 augusti 2022: 968
 4. tisdag 30 augusti 2022: 965
 5. torsdag 25 augusti 2022: 961

Fler cykelsatsningar 2022


Nya cykelparkeringar

Nya cykelparkeringar har placerats ut vid Betty Backs park och vid korsningen Föreningsgatan/Österlånggatan

En ny cykelplan

En ny cykelplan togs fram under året. Den kommer bland annat att vara underlag till nya investeringar framöver.

Cykelpoolen lanseras

En cykelpool lanserades i centrala staden, med totalt fyra noder där cyklar kan hämtas och lämnas. 

Vintercyklist

40 deltagare fick dubbdäck och cyklade minst tre dagar i veckan under perioden 1 december 2022- 1 mars 2023. Tillsammans avverkade de en strecka om 1400 mil och sparade in lika mycket koldioxid som en resa för en hel familj till Thailand tur och retur.

På egna ben

Fyra skolklasser deltog i utmaningen ”På egna ben” under hösten 2023. Eleverna har kunnat samla poäng genom att gå, cykla eller åka kollektiv till skolan. De har också samlat poäng genom att genomföra övningar i trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Vinnande klass fick åka och bowla som pris.

Resvaneundersökning

Under våren 2022 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens invånare i åldrarna 18-74 år. Undersökningen skedde med hjälp av en app som registrerade deltagarnas resor automatiskt. Mätningen visar att andelen resor per cykel, 12 %, är relativt oförändrad sedan tidigare mätning, som genomfördes 2013 i Trollhättan.


Sveriges bästa cykelkommun


År 2022 utsågs Trollhättan till Sveriges bästa cykelkommun i kategorin mellanstora kommuner. Trollhättan hamnade även på andra plats totalt av alla 55 deltagande kommuner.

Det här planerar vi att göra under 2023 för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad.

 • Bygga ny gång- och cykelbana på Vårviksvägen, 250 m
 • Bygga nya gång- och cykelbanor och cykelfält på Slåttervägen, drygt 1 km
 • Rusta upp gång- och cykelvägen på Kanotstigen, 650 m
 • Bygga nya gång- och cykelvägar i Stadsparken
 • Färdigställa gång- och cykelbanan på Oscarsbron

 

 

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2022-09-26 av JOSÅKEBEN