Cykla

Om du väljer att cykla de gånger du inte ska åka så långt, bidrar du till att Trollhättan får renare luft och att bullernivån från trafiken minskar. Du får dessutom bättre hälsa och ekonomi när du väljer att cykla istället för att åka bil. Det är viktiga led i en förbättrad miljö för alla som bor och verkar i vår stad.

Person
UtredningsingenjörAndreas Emanuelsson 0520-49 74 28
Enhet Kultur och fritid Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kultur och fritid

Trollhättans Stad satsar på en utbyggnad av cykelvägnätet och på att underhålla de cykelvägar vi redan har. Vår förhoppning är att alla ska trivas bättre och att en större andel cyklister och en minskad andel biltrafik ska leda oss in i ett mer hållbart samhälle.

Gröna cykelboxar

Cykelgarage

Nu finns det möjlighet att hyra cykelboxar där hela cykeln kan låsas in eller en plats i cykelgarage vid Resecentrum. För dig som pendlar är detta ett sätt att både förvara din cykel väderskyddat och säkert.

Bild på cykelkarta

Cykelkarta

Cykelkartan visar cykelvägar och cykelleder i Trollhättan

Relaterad information

Planera din cykelresa

Cykelbarometer Statistik

Trollhättans cykelvägvisningsplan I cykelvägvisningsplanen planerar vi för hur fler skyltar ska sättas upp längs våra cykelvägar. Syftet är att göra det lättare att hitta till olika mål inom och utanför kommunen. Skyltarna kommer att sättas upp successivt längs cykelvägarnas huvudstråk.

Cykelbokslut 2018

Cykelbokslut 2017

Cykelbokslut 2016

Cykelbokslut 2015

Cykelbokslut 2014

Cykelplan Trollhättan 2013 Här kan du läsa mer om hur vi planerar för cykeltrafiken. I bakgrundsdelen kan du läsa mer om hur vi vill att cykelvägnätet ska se ut och skötas för att fler ska cykla i vår stad. I cykelplanens nulägesbeskrivning och aktivitetsdel kan du bland annat läsa om vilka nya cykelvägar vi planerar att bygga.

Cykelplan - Nulägesbeskrivning och aktivitetsdel

Cykelkurs, övning och teori Utifrån projektet Cykelsommar som bedrevs under sommaren 2016 har Stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram en manual där cykelövningar och teori som användes i projektet presenteras.

Cycle course, exercise and theory (English version) 

Senast granskad 2016-09-13 av Katarina Loodh