Ett gäng cyklister i stadsmiljö

Cykla

Om du väljer att cykla de gånger du inte ska åka så långt, bidrar du till att Trollhättan får renare luft och att bullernivån från trafiken minskar. Du får dessutom bättre hälsa och ekonomi när du väljer att cykla istället för att åka bil. Det är viktiga led i en förbättrad miljö för alla som bor och verkar i vår stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Cykelparkering

Parkera din cykel säkert i Trollhättan

Cykelkarta

Upptäck våra cykelvägar och leder

Cykelpool

Hyr en cykel - i Trollhättan ska det vara smidigt att ta sig fram på ett klimatsmart sätt

Cykelbarometern

Följ statistiken från Cykelbarometern vid klaffbron

Cykelplan

Trollhättans Stad satsar på utbyggnad av cykelvägnätet och på att underhålla de cykelvägar vi redan har. Vår förhoppning är att alla ska trivas bättre och att en större andel cyklister och en minskad andel biltrafik ska leda oss in i ett mer hållbart samhälle. I vår cykelplan kan du läsa mer om hur och vad vi gör för att Trollhättan ska vara en riktigt bra cykelstad.

 

Cykelsatsningar

Följande har gjorts för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad under 2020.

Så många km cykelväg finns det i Trollhättan

 • Efter 2020 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 153,6 km cykelväg.
 • Under året har 13 520 kvadratmeter asfalt lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Nya cykelbanor 2020

 • Sandhemsvägen 500 m
 • Syltevägen 200 m
 • Överbyvägen 600 m
 • Sågaregatan 100 m

Så mycket cyklar Trollhätteborna

Vid Klaffbron passerade 162 425 cyklister under 2020, vilket är 13 % fler än året innan. Den stora ökningen beror säkerligen på pandemin och att fler cyklar istället för att åka buss.

Topp 5: Då cyklade Trollhätteborna som mest

 1. torsdag 27 augusti: 997
 2. tisdag 25 augusti: 933
 3. tisdag 18 augusti: 920
 4. tisdag 16 juni: 876
 5. tisdag 2 juni: 871

Fler cykelsatsningar 2020

Trafikantveckan med cykelfrukost och cykeltipsrunda

Under trafikantveckan 2020 delade vi ut cykelfrukost vid tre tillfällen och tre olika platser. Onsdagen den 16 september hade vi ett samarrangemang med NTF. Under veckan anordnades även en cykeltipsrunda. Det gick att välja mellan en kortare och lite längre runda. Båda rundor gick att köra med elrullstol.

Nya cykelparkeringar

Nya cykelställ för totalt 36 cyklar har placerats vid korsningen Garvaregatan/Kungsgatan i centrum.

Följande har gjorts för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad under 2021.

Så många km cykelväg finns det i Trollhättan

 • Efter 2021 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 155 km cykelväg.
 • 7 871 kvadratmeter asfalt har lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Nya cykelbanor 2021

 • Lextorpsvägen 230 m
 • Idrottsvägen 220 m
 • Ryrvägen 550 m

Så mycket cyklar Trollhätteborna

Vid Klaffbron passerade 133 184 cyklister under 2021, vilket är en minskning med 18 % jämfört med rekordåret innan. Minskningen beror delvis på att Klaffbron var avstängd för reparation under tre veckor i september 2021.

Topp 5: Då cyklade Trollhätteborna som mest

 1. tisdag 24 augusti 2021: 831
 2. tisdag 1 juni 2021: 805
 3. onsdag 25 augusti 2021: 797
 4. måndag 23 augusti 2021: 764
 5. söndag 22 augusti 2021: 754

Fler cykelsatsningar 2021

Nya cykelparkeringar

Nya cykelställ för 6 cyklar har placerats vid korsningen Olof Palmes gata/Storgatan. Vid Folkets Park finns nu ett nytt cykelställ med plats för 26 vanliga cyklar och 3 lastcyklar.

Följande har gjorts för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad under 2022.

20220524 084628.jpg

Så många km cykelväg finns det i Trollhättan


 • Efter 2022 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 164 km cykelväg.
 • 15 151 kvadratmeter asfalt har lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Nya cykelbanor 2022

 • Tunhemsvägen 600 m
 • Strömslundsgatan 400 m

Så mycket cyklar Trollhätteborna


Vid Klaffbron passerade 166 456 cyklister under 2022, vilket är en ökning på 15% jämfört med året innan. I augusti 2022 slogs även rekordet i antal passerande cyklister per dygn på Klaffbron. Nytt rekord är 1 106 cyklister mot tidigare 1086 år 2016.

Topp 5: Då cyklade Trollhätteborna som mest

 1. fredag 26 augusti 2022: 1106
 2. onsdag 24 augusti 2022: 1030
 3. tisdag 23 augusti 2022: 968
 4. tisdag 30 augusti 2022: 965
 5. torsdag 25 augusti 2022: 961

Fler cykelsatsningar 2022


Nya cykelparkeringar

Nya cykelparkeringar har placerats ut vid Betty Backs park och vid korsningen Föreningsgatan/Österlånggatan

En ny cykelplan

En ny cykelplan togs fram under året. Den kommer bland annat att vara underlag till nya investeringar framöver.

Cykelpoolen lanseras

En cykelpool lanserades i centrala staden, med totalt fyra noder där cyklar kan hämtas och lämnas. 

Vintercyklist

40 deltagare fick dubbdäck och cyklade minst tre dagar i veckan under perioden 1 december 2022- 1 mars 2023. Tillsammans avverkade de en strecka om 1400 mil och sparade in lika mycket koldioxid som en resa för en hel familj till Thailand tur och retur.

På egna ben

Fyra skolklasser deltog i utmaningen ”På egna ben” under hösten 2023. Eleverna har kunnat samla poäng genom att gå, cykla eller åka kollektiv till skolan. De har också samlat poäng genom att genomföra övningar i trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Vinnande klass fick åka och bowla som pris.

Resvaneundersökning

Under våren 2022 genomfördes en resvaneundersökning bland kommunens invånare i åldrarna 18-74 år. Undersökningen skedde med hjälp av en app som registrerade deltagarnas resor automatiskt. Mätningen visar att andelen resor per cykel, 12 %, är relativt oförändrad sedan tidigare mätning, som genomfördes 2013 i Trollhättan.


Sveriges bästa cykelkommun


År 2022 utsågs Trollhättan till Sveriges bästa cykelkommun i kategorin mellanstora kommuner. Trollhättan hamnade även på andra plats totalt av alla 55 deltagande kommuner.

Det här har vi gjort för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad under 2023.

Så många km cykelväg finns det i Trollhättan


 • Efter 2023 års nybyggnadsprojekt består nu det kommunala vägnätet av totalt 168 km cykelväg.
 • 9 948  kvadratmeter asfalt har lagts på befintliga cykelvägar för att rusta upp ytskikten.

Nya cykelbanor 2023

 • Ny gång- och cykelbana på Vårviksvägen, 250 m
 • Nya gång- och cykelbanor och cykelfält på Slåttervägen, drygt 1 km
 • Upprustning av gång- och cykelvägen på Kanotstigen, 650 m
 • Nya gång- och cykelvägar på Hjulkvarn och i Stadsparken, 1,4 km
 • Ny gång- och cykelbana på Oscarsbron, 200 m
 • Nya gång- och cykelbanor över Stridsbergsbron och genom Vårvik, 1,2 km

Så mycket cyklar Trollhätteborna


Vid Klaffbron passerade 157 482 cyklister under 2023, vilket är en minskning på 5% jämfört med året innan. Minskningen kan bero på att det nu finns en till bro över älven. Men det slogs ett nytt rekord i antal passerande cyklister per dygn. Nytt rekord är 1 235 cyklister mot tidigare 1 106 år 2022.

Topp 5: Då cyklade Trollhätteborna som mest

 1. torsdag 24 augusti 2023: 1235
 2. måndag 21 augusti 2023: 1034
 3. onsdag 7 juni 2023: 991
 4. tisdag 22 augusti 2023: 979
 5. onsdag 14 juni 2023: 940

Fler cykelsatsningar 2023


Nya cykelparkeringar

Nya cykelparkeringar har placerats ut i Storegårdsparken, i Hjulkvarn och i Vårvik.

Ny skolreseplan

En skolreseplan togs fram för Åsaka skola och trafikmiljön kring skolan rustades upp.

Cykeltipspromenad

Under den europeiska mobilitetsveckan arrangerades en cykeltipspromenad i centrum. Ett hundratal trollhättebor, både barn och vuxna, tog chansen att vinna priser och fick samtidigt uppleva nya cykelvägar som byggts under året.

Vintercyklist

40 deltagare fick dubbdäck och cyklade minst tre dagar i veckan under perioden 1 december 2022- 1 mars 2023. Tillsammans avverkade de en strecka om 1400 mil och sparade in lika mycket koldioxid som en resa för en hel familj till Thailand tur och retur.

På egna ben

Elva skolklasser deltog i utmaningen ”På egna ben” under hösten 2024. Eleverna har kunnat samla poäng genom att gå, cykla eller åka kollektiv till skolan. De har också samlat poäng genom att genomföra övningar i trafiksäkerhet, hälsa och miljö. Vinnande klass fick åka och bowla som pris.

Cykling utan ålder

I Trollhättan får boende vid stadens äldreboenden erbjudande om att komma ut på cykelturer och känna vinden i håret. Ett åttiotal av stadens medarbetare är utbildade till cykelpiloter och organisationen har köpt in ett flertal el-lastcyklar som gör färden möjlig.

Beteende- och användarstudie för ökad cyklism

Det finns många som kan och vill cykla men inte gör det idag av olika skäl. För exempelvis barnfamiljer kan livspusslet upplevas enklare med bil. Målsättningen med detta projekt som avslutades under 2023 var att hitta möjligheter att göra cyklingen i Trollhättan mer attraktiv. I slutet av projektet genomfördes en cykeltur där resultatet presenterades för politiker och tjänstepersoner i Trollhättans stad. Några av insikterna är att föräldrar genomför många resor i vardagen, exempelvis kortare till barnomsorg och längre till jobbet. Båda typer av resor behöver fungera för att cykeln ska ses som ett reellt alternativ till bilen. För de korta resorna med barnen är trafiksäkerheten av största vikt, medan det för de längre resorna är viktigare att få till bestående vanor och rutiner.

Mikromobilitets databehov och informationsdelning (MIDIS)

Projektet är pågående och syftar till att främja användningen av mikromobilitet i svenska städer genom att utveckla infrastrukturer och digitala tjänster för säker och attraktiv användning. Trollhättan och Stockholm deltar i projektet.

Det här planerar vi att göra under 2024 för att uppmuntra till cykling, och gynna cyklister, inom Trollhättans Stad.

 • Bygga ny gång- och cykelbana genom Hjortmosseporten, 100 m
 • Anlägga så kallad bygdeväg på Kungälvsvägen till Hälltorp, 700 m
 • Ny cykelvägsbelysning längs Vänersborgsvägen mellan Nybergskulla och Bergtäkten.
 • Starta en ellådcykelpool i ett bostadsområde i Karlstorp och studera om det kan ersätta bilen för vissa resor. Projektet bedrivs i samarbete Chalmers.
 • Cykling utan ålder fortsätter. I Trollhättan får boende vid stadens äldreboenden erbjudande om att komma ut på cykelturer i lådcyklar och känna vinden i håret.

 

 

Aktuell trafikinformation

Håll koll på aktuella trafikavstängningar i kommunen

Felanmälan

Anmäl skador, problem eller brister som rör gator och vägar

Senast granskad 2024-01-02 av JOSÅKEBEN