Skog i höstfärger

Jakt / Viltvård

Kommunjakten är till för jägare i Trollhättan som mot avgift kan beredas tillfälle att deltaga på speciella jaktdagar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jaktåret 2021/2022

 

Villkor för att deltaga

  • Att du är kommuninvånare i Trollhättan
  • Att du deltar i viltvårdsaktiviteter
  • Att du har licens för aktuellt vapen (medtages vid jakttillfället)
  • Att du har löst statligt jaktkort (uppvisas vid jakttillfället)
  • Att du inte har tillgång till egen mark

Priset för deltagande är 200 kronor per tillfälle för älgjakt, 150 kronor per tillfälle för rådjursjakt och 100 kronor per tillfälle för övrig jakt.

Deltagare bereds även möjlighet att köpa fällt vilt.

 

Viltvård

Viltvårdsaktiviteter såsom utsättning av saltstenar, passröjning, underhåll av jakttorn och grillplats, kolla och underhålla spillningslinjer av älg på höst och vår med mera. Detta kommer att ske på kvällstid under maj och under juni samt första halvan av augusti. Du förväntas delta i detta om du vill vara med och jaga. För att delta anmäler du dig till jaktledare Bengt Svensson via sms 070 517 26 85 eller via e-post bengt.s.troll@telia.com. Ange namn och telefonnummer i ditt meddelande.

 

Jakttillfällen

Rådjursjakt

Fyra pürschjakter (kulvapen) kommer att ske under augusti. Tillkommande rådjursjakter kommer att ske endast med hagelvapen.

Älgjakt i oktober

Två tillfällen med ett vuxet djur per tillfälle enligt älgskötselområdets bestämmelser.

Älgjakt i november

Två tillfällen med en kalv per tillfälle enligt älgskötselområdets bestämmelser.

Övriga tillfällen

Under hösten kommer det ske vildsvinsjakt med hund vid några tillfällen. Övriga jakttillfällen efter överenskommelse med jaktledare.

På grund av coronapandemin har friluftslivet ökat på våra marker. Positivt i sig men det begränsar våra möjligheter till jakttillfällen. Vi hoppas att det finns förståelse för detta.

 

Kontakt

För mer information och anmälan kontaktar du någon av nedanstående jakt- eller viltvårdsledare.
Älgjakt och arbetsdagar: Bengt Svensson 070 517 26 85.
Rådjursjakt: Rolf Johansson 070 769 17 87

 

Senast granskad 2021-04-28 av Ulrica Kullander