Skog i höstfärger

Jakt / Viltvård

Kommunjakten är till för jägare i Trollhättan som mot avgift kan beredas tillfälle att deltaga på speciella jaktdagar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jaktåret 2023 / 2024

Villkor för att deltaga

  • Att du är kommuninvånare i Trollhättan
  • Att du deltar i viltvårdsaktiviteter
  • Att du har licens för aktuellt vapen (medtages vid jakttillfället)
  • Att du har löst statligt jaktkort (uppvisas vid jakttillfället)
  • Att du inte har tillgång till egen mark

Priset för deltagande är 200 kronor per tillfälle för älgjakt, 150 kronor per tillfälle för rådjursjakt och 100 kronor per tillfälle för övrig jakt.
Deltagare bereds även möjlighet att köpa fällt vilt.

Viltvårdsarbeten

På våren och hösten hålls två till tre arbetsdagar från klockan 17,30 till cirka 19,30. Vid arbetsdagarna utförs bland annat  utsättning av saltstenar, passröjning, underhåll av jakttorn och grillplats, kontroll och underhåll spillningslinjer av älg. Deltagare vid dessa arbetstillfällen har förtur vid kommande jakter. Anmälan till jakt sker vid arbetsdagarna. 

  • 7 maj
  • 14 maj
  • 21 maj
  • 13 augusti
  • 24 september

Jakttillfälle

Rådjursjakt

Pürschjakter (med kulvapen) Endast hornbärande djur är tillåtet under perioden 16/8 till 30/9. Från 1 oktober sker rådjursjakten endast med hagelvapen.

Älgjakt

Sker enligt älgskötselområdets kommande bestämmelser.

Vildsvinsjakt

Sker vid några tillfällen under hösten.

Övriga tillfälle

Sker efter överenskommelse med jaktledare.
Friluftslivet har ökat på våra marker. Positivt i sig men det begränsar våra möjligheter till jakttillfällen. Vi hoppas att det finns förståelse för detta.

Kontakt

För mer information kring jakttillfällen och anmälan om deltagande vid kommunjakten och arbetsdagar, skickar du e-post till jakt.thn.kommun@gmail.com som hanteras av jaktledare för jakttillfällena.

OBS! Ärenden om vilda djur i trädgårdar och skadat vilt hänvisas till Kontaktcenter.

Relaterad information

Vilda djur

Senast granskad 2024-04-15 av ULRKUL