Lågor i en grill. I bakgrunden är det träd med snö på grenarna.

Grillplatser

Här finns information om allmänna grillplatser i Trollhättans parker, lekplatser och friluftsområden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det är något visst med att grilla ute i skogen eller i en park, särskilt på vintern. Välkommen att använda Trollhättans grillplatser!

 • Maria Alberts park, Macken-lekplatsen
 • Spikön, Skrotnisses lekplats
 • Storegårdsparken
 • Strömslundsparken, "Oste-Kalles backe"

 • Knorren
 • Öresjö badplats, 6 stycken grillar.
 • Lextorpsspåret, en grillplats efter 2 km på 2.5 km-spåret.
 • Sandhemsspåret, en grillplats efter 1 km på 3 km-spåret.
 • Skidstugan Strömslund, en grillplats vid start och målområdet samt en grillplats efter 2 km på 5 km-spåret.
 • Slätthult, en grillplats vid start och målområdet samt en grillplats efter 2 km på 5 km-spåret.
 • Naturreservatet Ålstadnäset, längst ut på näset. 
 • Friluftsgården Munkebo-Öresjö, Friluftsfrämjandet Trollhättan: Den närmaste grillplatsen är 1 km in på tipspromenadslingan vid Jeffarns gamla torpruin, potatiskällare, Här finns ved. Ladkasen Vindskydd, 1,7 km på tipspromenadslinga. Här finns ved.Krusetorpet, grillplats med tak, 10,5 km slinga; Edsvidsleden.
 • Norra Björke Idrottsplats, en grill med bord. Vid kallt väder spolar Norra Björke IF skridsko-is på aktivitetsytan. 
 • Skogshöjdens fritidsanläggning, en grillplats i direkt anslutning till utegymmet.

Om det är snö kan det vara skidspår i de motionsspår och slingor som leder till grillplatserna i våra friluftsområden. Det gäller exempelvis Skidstugan, Slätthult och Friluftsområdet i Öresjö. Vänligen undvik att gå i skidspåret. Ta gärna skidorna till just grillplatserna vid skidspåren.

 • Vattenkraftens lekplats, Insikten,
 • Gården Åker, Gamle Dal
 

Ta med egen kol eller ved. Glöm inte att städa efter dig. Det du bär ut, bär du också hem. Tillsammans håller vi snyggt och rent på grillplatserna. När du eldar har du ansvaret. Lämna inte grillplatsen och släck glödresterna med vatten. 

Elda säkert utomhus

Senast granskad 2023-07-05 av JONHJO