Vanliga olyckor

Vid misstanke om olycka sök genast hjälp!

Person
Säkerhetssamordnare Madelene Andersson 0520-49 77 00
Enhet Trollhättans Stad Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan 0520-49 50 00 Kontakta oss

Vanliga olyckor

De flesta skador sker i bostaden eller dess närmiljö. De tre vanligaste skadetyperna är fallolyckor, förgiftningsolyckor samt bränder.Om rätt vård ges under de första minuterna vid en olycka ökar chansen att mildra effekterna avsevärt.

För mer information 

FallolyckorSocialstyrelsen,

Förgiftningsolyckor Giftinformationscentralen

Bränder Närf.

Senast granskad 2018-05-08 av Per Ivarsson