Vanliga olyckor

Vid misstanke om olycka sök genast hjälp!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vanliga olyckor

De flesta skador sker i bostaden eller dess närmiljö. De tre vanligaste skadetyperna är fallolyckor, förgiftningsolyckor samt bränder.Om rätt vård ges under de första minuterna vid en olycka ökar chansen att mildra effekterna avsevärt.

För mer information 

Fallolyckor, Socialstyrelsen,

Förgiftningsolyckor, Giftinformationscentralen

Bränder, NÄRF

Senast granskad 2023-06-07 av KLALIW